Bir Çözümleme Yöntemi Hesaplamalı Düşünme (Computational Thinking)

                                                                                                                                                                          N. Kaya KILAN

                                                                                                                                                                           [email protected]

                                                                                                                                                                                       11.10.2017

Her alanda, günümüzün ve geleceğin problemlerini daha geçerli ve daha olumlu yaklaşımlarla nasıl çözeriz? Bu soruya yanıt arayanların; süregelen eğitim ve problem çözme yöntem ve yaklaşımları ile karmaşık ve çok yönlü problemleri çözümleme olanağının “yetersize” doğru yayıldığını gördükleri söylenebilir.

Bilindiği gibi, insanoğlu karmaşık ve çözüme ulaşılması güç, bazen de olanaksız problemleri çözümlemede “Bilgisayar” lardan yararlanmaktadırlar. Son elli yılda bilgisayarlar aracılığı ile hemen her alanda yeni oluşum, yeni teknoloji, yaşam biçimi yaratılmasındaki temel olgu bilgisayar “yazılım”ı olduğunda kuşku yoktur. Yazımı indirgediğimizde karşımıza “Bilgisayar programı” ve onu  indirgedi-ğimizde karşımıza “Bilgisayar çözümü = çözüm algoritması” çıkar. Diğer bir deyişle, karmaşık problemi çözümleyen bilgisayar değil “Bilgisayar Programı Çözüm Algoritması”dır.

Kısaca söylemek istersek, bilgisayar için çözümlemede sihirli yöntem “Algoritmik çözümleme ve tasarımın yöntemidir.”

Algoritmik Çözüm, Bilgisayar Bilimlerinde program geliştirme amacı ile kullanılan sistemli çözüm yöntemi kurma yaklaşımı olduğu biliniyorsa da, gerçekte bu yöntem her alanda problem çözmek için kullanılabilir bir yöntem özelliği de içerir.

Bir problemi çözmede,  sonucu verecek kuramsal işlemlerin adım adım, ardışık sıralanmış yapısına kısaca “Algoritma” diyoruz. Çözüm yöntemini bu yaklaşıma uyarlama işlevlerini sağlayacak dönüşüm ve kuralları belirlemeye de “Algoritmik Çözümleme” olarak tanımlayabiliriz.

İnsanın, algoritmik çözümleme ile; çözümleme, karar verme, etkin, verimli, doğru ve geçerli  uygulama ve sonuç bulma yolunu saptamada;  problemin karmaşıklığı ile mücadele edebilme, farklı çözüm yollarını seçip uyarlayabil-me, çözüm yönteminin işlem süreçlerini daha kesin belirleme ayrıcalığını kazanım yanında; soyutlama, model kurarak genelleme gibi yetenekleri kazanma  ve geçerli bulgulayabilme yetilerini  geliştirebilmede ki önemi  bu gün daha iyi anlaşılmış ve ispatlanmıştır.

Anlaşılmıştır ki, Problemlere çözüm bulmadaki çabada yukarda özetlediğimiz “Bilgisayar Bilimcisi ya da programcısı gibi düşünme” yaklaşımı bulguları yeni bir “Değerlendirme yetisi kazanma” olgusu yaratabilmektedir.   İspatlanan bu yaklaşım beceri yöntemi  “Hesaplamalı Düşünme -Computational Thinking” adı ile anılmaktadır.  Hesaplamalı düşünmenin anahtar sözcüğü “soyutlama-abstraction” gerçekte ayrılmaz olanı düşünme basamaklarında ayırabilme olgusu olarak tanımlanıyor.

Uluslararsı Eğitimde Teknoloji Topluluğu ( ISTE – The International Society for Technology in Education) ve Bilgisayar Öğretmenleri Derneği (Computer Science Teachers Association – CSTA) gibi kuruluşlar 2010’li yıllardan bu yana her kez için Hesaplamalı Düşünme -Computational Thinking yaklaşımı uygulaması programları için uğraşıyor.

 Bilgisayar bilimcileri Gotlieb and Borodin kırk yıl once yazdıkları “Social Issues in Computing.“ Isimli kitaplarında “ Bilgisayar Bilimleri yöntemlerinin yalnız bilgisayar yazılımı ya da donanımı geliştirme aracı olmaktan öteye, tüm uygulama alanlarında yararlı olacaktır. Bu nedenle biz bu yaklaşıma “Hesaplamalı Düşünme-Computational Thinking” adı ile tanıtmak istediklerini “  Ekliyorlar ki; “her kez “Hesaplamalı Düşünme”den yarar yaratabilir. Hesaplamalı Düşünme 21 yüzyılın ikinci yarısında: okuma, yazma ve aritmetik gibi küçük yaşlardan başlayarak öğrenilecek temel bir eğitme yöntemi olacaktır.”

 Kaynaklar:
  • Computational Thinking: What and Why? Jeannette M. Wing 17 November 2010
  • Computational thinking for all, By Carolyn Sykora 9/11/2014
  • COMPUTATIONAL THINKING BENEFITS SOCIETY,Jeannette M. Wing, Corporate Vice President, Microsoft Research
  • Hesaplamalı Düşünme Becerileri ve Kodlama https://t.co/0XEbYl9R1I

 

 

 

 

Previous 3. Turizm Teknolojileri Günü
Next Murat Göçe'nin Kaleminden Startup Gerçeği

You might also like

Sektörün Duayenleri 0 Comments
Nezih Kuleyin - Ufkun Ötesi
Sektörün Duayenleri 0 Comments

84. Türk Dil Bayramı Ve Türkçe Bilişim Sözlerini Geliştirme Sorunu

84.Türk Dil Bayramı ve Türkçe Bilişim Sözlerini (1) Geliştirme Sorunu 234