YASED Genişbant Raporunu Kamu ve Özel Sektör Temsilcilerinin Katılımıyla Açıkladı


Uluslararası Yatırımcılar Derneği – YASED’in Bilgi ve İletişim Teknolojileri Çalışma Grubu tarafından hazırlanan ve Türkiye’nin “ulusal genişbant hedeflerine” ulaşması için atılması gereken adımlara yönelik 72 öneri içeren “Ulusal Genişbant Planı” başlıklı rapor 30 Mayıs’ta, İstanbul’da açıklandı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey, Haberleşme Genel Müdürü Ensar Kılıç, YASED Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Erdem, YASED Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kansu, Vodafone Genel Müdürü Colman Deegan ve Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen bir toplantıyla açıklanan rapor, kısa bir süre içinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile düzenleyici kuruluşların katkısıyla, kamu tarafından hazırlanıp kamuoyuna duyurulması beklenen “Türkiye Ulusal Genişbant Stratejisi”ne girdi sağlamayı amaçlıyor.

Haberleşme Genel Müdürü Ensar Kılıç, konuşmasında, Türkiye’nin Ulusal Genişbant Strateji Planı’nın kısa süre içinde kamuoyuna açıklanacağına dikkat çekerek Vatandaşlarımızdan, kurum ve kuruluşlardan, şirketlerden bu konuda bize gelen tüm önerileri titizlikle inceledik. Bu çalışmaya görüş ve önerileriyle katkı sağladığı için YASED’e de özellikle teşekkür etmek istiyorum. Genişbant pazarının gelişmesi ve yatırımların artması yönünde bir bakış açımız vardedi. 

UDHB Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey de en önemli hedeflerinin sektörün daha fazla istihdam sağlamasını mümkün kılacak bir ortam oluşturmak olduğunu belirterek, Sektör nasıl büyüyebilir, yatırımlar nasıl hızlanabilir bu konular üzerinde çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmalara YASED üyesi Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone’nin ciddi katkıları oldu. YASED çatısı altında hazırladıkları bu rapor için kendilerine teşekkür ediyorum. Yatıırım ortamının iyileşmesine yönelik işbirliğimizin devam etmesini diliyorum” şeklinde konuştu.  

‘GENİŞBANTTA BÜYÜMEYİ DESTEKLİYORUZ’

YASED Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Erdem, toplantıda yaptığı konuşmada, “Türkiye’deki uluslararası doğrudan yatırımların yüzde 75’in fazlasını temsil eden YASED olarak, Hükümetin, ülkemizdeki genişbant internet arz ve talebini artırmaya yönelik perspektifini destekliyoruz. Bu raporu hazırlamaktaki temel amacımız, Kalkınma Bakanlığı tarafından 2015 yılında yayınlanan 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı’ndaki ulusal genişbant hedeflerine ulaşabilmek için önümüzdeki dönemde hazırlanması öngörülen ‘Türkiye Ulusal Genişbant Stratejisi’ne girdi sağlamaktır” dedi.

‘ARZ – TALEP ARTIŞI GEREKİYOR’

YASED Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kansu ise “Ülkemizde 2018 hedeflerine ulaşma yolunda genişbant arz ve talebini arttırmaya yönelik çeşitli gelişim alanları bulunuyor. Pazardaki mevcut rekabet ortamının sektörün dinamik yapısına uygun olarak yatırımları ve inovasyonu teşvik edecek, yatırımların sürdürülebilirliğini ve makul bir zamanda geri dönüşünü sağlayacak bir yaklaşımla yeniden değerlendirilmesi gerekiyor. Genişbant pazarını büyütmenin iki yolu var: Birincisi yatırımları artırmak, ikincisi ise son tüketicinin bu teknolojiye ulaşmasını zorlaştıran engelleri ortadan kaldırmak” şeklinde konuştu.

YASED’in Ulusal Genişbant Planı başlıklı raporu, pazarın gelişmesine ve yatırımların artmasına yönelik toplam 72 öneriyi “arz” ve “talep” tarafına yönelik olmak üzere iki ana grup altında sıralıyor. Arz tarafına ilişkin öneriler “Rekabet”, “İnovasyon”, “Yatırım Maliyetleri”; talep tarafındaki artışı sağlayacak olan öneriler ise “Erişim Ücretleri”, Cihaz Erişilebilirliği ve “Talep Artırıcı Diğer Önlemler” olmak üzere toplam 6 başlık altında toplanıyor.

 

Önceki Türkiye Bilişim Vakfı, eğitim oyunları yarışması düzenliyor
Sonraki Netaş, 2017 Microsoft Türkiye 2017 Ülke Partneri Oldu

Benzer Yazılar