Künye

YAYIN KURALLARI VE YAYIN KURULU ÜYELERİ

YAYININ ADI: Bilişim Dergisi

YAYININ TÜRÜ: Yaygın Süreli Yayın

YAYIN ŞEKLİ: 3 Aylık-Türkçe

YAYIN SAHİBİ: Türkiye Bilişim Derneği (TBD) adına Rahmi AKTEPE

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ: Ahmet PEKEL

BİLİŞİM DERGİSİ YAZI KURULU

Ahmet PEKEL, Başkan

Koray ÖZER, Başkan Yardımcısı

Emeritüs Prof. Dr. Tuncer ÖREN, Üye

M. Ali YAZICI, Üye

Sedef ÖZKAN, Üye

Murat Pehlivan, Üye

İ. İlker TABAK, Üye

Ersin TAŞÇI, Üye

Arzu Kılıç, Üye

Utkucan YAZICI, Üye

GÖRSEL TASARIM

Mehmet PEKTAŞ

BASIM YERİ

ANKARA

 • Bilişim Kültürü Dergisi, Türkiye Bilişim Derneği (TBD)’nin bir yayınıdır.
 • Dergiye ilişkin çalışmalar, TBD Yönetim Kurulunca oluşturulmuş Yayın Kurulu tarafından, Yayın Kurulu Başkanı yönetiminde yürütülür.
 • Dergi, TBD Tüzüğünde belirtilen amaçlar doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında belirtilen genel ilkeler çerçevesinde, çağdaş uygarlık çizgisinden sapmadan, toplumsal kalkınmaya ışık tutacak özgür düşünceleri yansıtacak şekilde yayın yapar.
 • Ana ilke olarak, Dergi; ülkemizde bilişim kültürünün yaygınlaştırılması, bilişim toplumu yolunda gerekli bilincin yaratılmasına yönelik her türlü düşünceyi destekleyerek bu düşüncelerin kamuoyu ile paylaşılmasına olanak vermek üzere, bu konularda kaleme alınmış yazıları yayımlar.
 • Dergiye gönderilen yazılarda Türkçenin özenli kullanımı göz önünde bulundurulmaktadır. Ayrıntılı bilgi aşağıdaki bağlantılarda bulunmaktadır: http://bilisimde.ozenliturkce.org.tr; http://www.ozenliturkce.org.tr
 • Yazılarda dipnot ve kaynakçalar belirtilmektedir.
 • Yayımlanan yazıların her türlü sorumluluğu yazarına aittir.
 • Dergiye gönderilen yazıların yayınlanıp yayınlanmayacağına, Yayın Kurulu karar verir.
 • Yayın Kurulu, yazarlardan düzeltme isteyebilir.
 • Yayımlanan yazılar için telif ücreti ödenmez.
 • Dergi, Bilişim kültürü oluşumuna katkıda bulunacak yarışmalar düzenler (Ör. Bilim Kurgu Öykü Yarışması).
 • Dergi, TBD Yönetim Kurulunun onayı ile Yayın Kurulunun belirleyeceği zamanlarda yayınlanır.

BİLİŞİM DERGİSİ’NDE YAYINLANAN YAZILARDAN YAZARLARI SORUMLUDUR.

YAYINLANAN YAZILAR KAYNAK GÖSTERİLMEKSİZİN BAŞKA BİR YERDE YAYINLANAMAZ.

YAYININ İDARE ADRESİ: Ceyhun Atuf Kansu Caddesi 1246. Sokak 4/17 Balgat/ Ankara

Telefon: +90 (312) 473 8215 (pbx) Faks: +90 (312) 473 8216

E-posta: [email protected]

Dergi İletişim: [email protected]

Bilgiağı Sayfası: https://www.tbd.org.tr/