vodafone-dan-kobilere-bir-yilda-14-5-milyon-tl-9789158_4704_o