TBD Bilişimde Özenli Türkçe Çalışmaları Uluslararası Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Konferansı’nda paylaşıldı

Bu yıl 6. düzenlenen Uluslararası Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Konferansı (UBMK) 15-17 Eylül 2021 tarihlerinde Ankara Gazi Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Oturumları aynı zamanda çevrimiçi olarak yayımlanan konferansın ana konusu Yapay Zekâ ve Veri Mühendisliği olarak belirlenmiş olsa da Bilgisayar Bilimleri ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgi Güvenliği Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği gibi alanlarda pek çok oturum ve sunum konferansta yer aldı. Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Bilişimde Özenli Türkçe Topluluğu olarak yaptığımız sunumla konferansa katkı sağladık.

Konferansta açılış konuşmaları UBMK 2021 Yerel Konferans başkanı Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu,  UBMK 2021 Konferans Başkanı Prof. Dr. Eşref Adalı ve Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız tarafından yapıldı.

TBD ve Bilgisayar Mühendisleri Odası (BMO) sunumlarının yer aldığı ve Prof. Dr. Eşref Adalı’nın başkanlık ettiği Bilişimde Özenli Türkçe ve BMO Çalışmaları oturumunun ilk bölümünde Bilişimde Özenli Türkçe sunumu Türk Dil Kurumu (TDK) adına Belgin Aksu tarafından yapıldı.

[Oturumu https://youtu.be/-H_XH5Goh1Q adresinden izleyebilirsiniz.]

Oturumun izleyen bölümünde, TBD Bilişimde Özenli Türkçe Topluluğu üyesi ve aynı zamanda BMO Eğitim Komisyonu Başkanı ve BMO Meslek Tanımları Komisyonu Üyesi de olan İ. İlker Tabak, TBD Bilişimde Özenli Türkçe Topluluğu adına çalışmalarımız hakkında sunum yaptı. TBD terim çalışmalarının tarihinden söz eden Tabak, topluluk olarak bugüne kadar 13 binden çok sözcüğe karşılık bulup topluluk bilgi ağı (web) sayfasında yayımladıklarını; çalışmalarını haftalık toplantılarla çevrimiçi olarak yaptıklarını belirtmiş ve bölüm başkanlarından Türkçesi varken Türkçesinin kullanılması konusunda destek ve katkı istemiştir. Bilişimde özentili değil, özenli olmamız gerektiğinin altının çizildiği oturumda Türkçe kullanımının ödüllendirilmesi konusunda da öneriler paylaşılmıştır.

[Oturumu https://youtu.be/Usxx2NyJwyQ adresinden izleyebilirsiniz.]

 

Oturumda ayrıca BMO Eğitim Komisyonu üyesi Gülin Onat Bayır, Meslek Tanımları Komisyonu üyeleri Hülya Küçükaras ve Birkan Sarıfakıoğlu da yer aldılar.

Oturumun ikinci bölümünde BMO Eğitim Komisyonu tarafından hazırlanan; 2018, 2019 ve 2020 yıllarındaki YÖK ve ÖSYM kaynaklı üniversite yerleştirme verileri üzerinden bilgisayar mühendisliği lisans eğitiminin mevcut durumunu saptayan, değerlendiren, öğretim programlarında gereken iyileştirme ile yeni alan ve teknolojilerin uyarlanması konusunda yapılması gereken çalışmaları içeren rapor, komisyon adına Gülin Onat Bayır tarafından Eğitimde Son Durum başlığıyla sunuldu.

[Sunumu https://youtu.be/bTodCQ3QivE adresinden izleyebilirsiniz.]

Oturumun son bölümünde, BMO Meslek Tanımları ve Mesleki Denetim Komisyonu tarafından bu alanda son iki dönemdir yapılmakta olan çalışmaların bir özetini içeren sunum komisyon adına Hülya Küçükaras tarafından Meslek Tanımları ve Mesleki Denetim Çalışmaları – Meslek Tanımlarında İzlenen Yol adıyla gerçekleştirildi.

Sunumda komisyonun kuruluş amacı,  meslek etkinliklerinin ve ürünlerinin esaslarının belirlenmesi, mühendislik süreç, hizmet ve ürünlerinin mesleki, bilimsel, teknik esaslara göre ülke, kamu  ve meslektaş yararları gözetilerek BMO ilkeleri doğrultusunda yasal düzenlemelerin yapılması, işyerlerinde mesleki yetki ve sorumlulukların belirlenmesi ve bu yolla mühendislik hizmetlerinin niteliğinin ve meslektaşlarımızın istihdamının artırılması, çalışma koşullarının ve ücretlerinin iyileştirilmesi olarak aktarıldı. Ardından bu amaca yönelik yapılmakta olan çalışmaların hedeflenen çıktıları ve TMMOB’nin diğer odalarındaki işleyişleri incelenerek ve bilgisayar mühendisliği meslek alanının gerçeklikleri gözetilerek hazırlanan mesleki denetim alanında izlenecek yol hakkında bilgi verildi ve akademisyenlerden bu konudaki destek beklentileri aktarıldı.

Her iki komisyon da bilgisayar mühendisliği bölümlerinin bölüm başkanlarının ve öğretim üyelerinin raporlar hakkında geribildirimleri ve önerilerinin derlenmesi amacıyla bir çalıştay düzenlenmesi için çalışmakta olduklarını iletip BMO ile akademinin birlikte çalışmasının ve iş birliğinin öneminin altını bir kez daha çizdiler.

BMO komisyonlarının çalışmalarında kavramlara ve sözcüklere ilişkin tanımların yapılarak raporların ekinde yer alması ve sunumların Özenli Türkçe ile yapılması da Bilişimde Özenli Türkçe Topluluğu olarak olumlu karşılanmıştır.