TBD, Avrupa Bilişim Dernekleri Konseyi (CEPIS )’ndeki çalışmalara aktif katılım sağlıyor-Serap Bilgiç AKTEPE

TBD’nin 2000 yılında üye olduğu ve 29 Avrupa ülkesinin bilişim derneklerinden oluşan CEPIS, Avrupa’da bilişim profesyonelleri ve kullanıcıları için en iyi uygulamaların geliştirilmesini sağlamak amacıyla üye bilişim derneklerin birlikte çalışmalarını sağlayacak bir platformda buluşturuyor. CEPIS faaliyetlerini, gelecek için birliktelik oluşturmak, bilişim işgücünün dijital performansının artırılmasını sağlamak, bilişimle dönüşümde etik, güvenilir, kapsayıcı, çevre dostu ve toplumsal uyumlanmayı yaymak ve bilişim teknolojileri çalışanlarının standartlarını yükseltmek olmak üzere dört ana eksende yürütüyor.

TBD ev sahipliğinde Nisan 2018’de İstanbul’da yapılan genel kurulda derneğin, CEPIS bünyesinde yeniden daha aktif bir rol alması için toplantılar gerçekleştirildikten sonra TBD altı çalışma grubunda etkin ve yetkin bir rol üstlendi.

          CEPIS Women in ICT Task Force – CEPIS Teknolojide Kadın Gücü Çalışma Grubu bilişim teknolojileri alanında çalışan kadınlardan oluşuyor ve kadınların Bilişim teknolojileri ile ilgili mesleklerde çalışmalarını ve ilerlemelerini teşvik etmek, bilişim sektöründe cinsiyet eşitliğini sağlamak ve gençlerin, özellikle de kadınların Bilişim alanındaki faaliyetlere katılımını artırmayı amaçlıyor.

8 farklı CEPIS Üyesi ülkesinden kendilerini bilişime ve meslekte cinsiyet eşitliğini sağlamaya adamış deneyimli ve bilgili uzmanlardan oluşan bir çalışma grubu. Avrupa Dijital Kadın Çeşitlilik Bildirgesi (DiversIT Charter) adı verilen bildirgenin hazırlanmasında büyük katkılar sağlıyor ayrıca ödül değerlendirme komitesinde yer alıyor. DiversIT bildirgesinin en önemli özelliklerinden biri, şirketlerin ve kuruluşların teknoloji işgücünde cinsiyet eşitliğine yönelik en iyi uygulamaları paylaşma becerisidir. CEPIS DiversIT Tüzüğü Bronz, Gümüş ve Altın olmak üzere üç aşamalı bir yol haritasıdır.

TBD, kadınların BT işgücüne katılması ve kariyerlerine bu alanda devam etmeleri konusundaki çalışmalarıyla 2019 yılında bildirgeyi imzalayan ilk üye ülke oldu ve ‘Bronz Sertifika’ aldı. 2021 yılında bilişimle kadının gelişimi çalışmalarıyla altın madalya almayı hedefliyor. TBD’nin şirketleri, eğitim kurumlarını ve diğer kuruluşları desteklemek, en iyi uygulamaları paylaşmak ve BT konusunda ulusal düzeyde cinsiyet çeşitliliği planlarının uygulanması açısından rehberlik sunma çalışmaları devam ediyor.

          Okullarda Bilgisayar Bilimi Çalışma Grubu (Computing in Schools Special Interest Group) bilgisayar bilimlerinin K12 müfredatında zorunlu bir alan olarak yerleştirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bilgisayar Bilimlerinin, Matematik, Fizik ve Kimya dersleri gibi K12 müfredatlarına zorunlu ders olarak girmesini ve bu sayede, öğrencilerin günümüzün dijita/sayısall toplumun gereksinimlerine uygun becerilerle donatılmasını öneriyor. 2018 yılında Informatics Europe ve ACM Avrupa Konseyi, eğitim sistemi boyunca Avrupa’daki öğrenciler için temel düzeyde bir disiplin olarak bilişimi oluşturmak için kapsamlı ve iddialı bir plan geliştirmek için “Herkes için Bilişim – Stratejisi”ni ortaya koyarak güçlerini birleştirdi.

2018 yılında Informatics Europe ve ACM Avrupa Konseyi, eğitim sistemi boyunca Avrupa’daki öğrenciler için temel düzeyde bir disiplin olarak Bilişimi oluşturmak için kapsamlı ve iddialı bir plan geliştirmek için “Herkes için Bilişim – Stratejisi” ni ortaya atarak güçlerini birleştirdi. ‘Bilişim Eğitimi: Hepimiz Aynı Botta mıyız?’ raporuna göre Bilişimin eğitim sistemlerinde doğru bir şekilde tanınmasını sağlamak için bir girişime ciddi ihtiyaç duyuluyor. CEPIS çalışmalarını TBD üzerinden ülkemize aktarmak amacı ile uzmanlardan oluşan OKU-BİL grubu 2019 yılında kuruldu ve K12 Bilişim müfredat çalışmalarına destek vermeye başladı.

         Bilgi Toplumu Çalışma Grubu (Information Society Special Interest Network) 2018 yılında üye bilişim derneklerinin günceli yakalama ve “Dijital Tek Pazar”, “Endüstri 4.0”, “dijitale erişilebilirlik ve katılım”, “sağlık yaşam sistemleri” gibi genel konularda çalışmalar yapmak amacıyla kuruldu. Açık Veri ve e-Devlet”, yapay zekâ ve nesnelerin internetinin toplum üzerindeki etkisi üzerine araştırmalar yapılıyor.

          Yasal ve Güvenlik Sorunları Çalışma Grubu (Legal and Security Issues Special Interest Group) ENISA ve ECSO gibi siber güvenlikle ilgili kuruluşların faaliyetlerine aktif olarak katılmak, BT ile ilgili mevzuat ve BT güvenliği alanındaki konularda kamuya açık ifadeler geliştirmek, tartışmak ve teşvik etmek, siber güvenlik alanındaki mevcut kararlar hakkında CEPIS görüşlerini oluşturmak ve bunları ilgili kurumlara iletmeyi amaçlamaktadır.

2018 yılında Avrupa Siber Güvenlik Endüstri, Teknoloji ve Araştırma Yeterlilik Merkezi ve Ulusal Koordinasyon Merkezleri Ağı’nı oluşturulmasına destek olan CEPIS LSI SIN grubu tarafından Avrupa Parlamentosu tarafından verilen Avrupa Siber Güvenlik Endüstri, Teknoloji ve Araştırma Yeterlilik Merkezi ve Ulusal Koordinasyon Merkezleri Ağı’nı oluşturulmasına yönelik olarak düzenleme önerilerine destek verilmektedir.

2019 yılında internet erişim hizmetleri (IAS) sağlayıcıları tarafından gerekenin ötesinde içerikleri inceleyen bir teknoloji olan Derin Paket İnceleme (DPI) teknolojisinin artan kullanımı nedeniyle CEPIS LSI SIN grubu engellenmesi yönünde görüş bildirmiştir. 2020 yılında terörizm ve diğer organize suç örgütleriyle mücadele etmek amacıyla AB vatandaşları arasındaki şifreli iletişime özel erişim hakkı verilmesine yönelik olarak Bakanlar Konseyi’nde planlanan bir kararın hem iletişim özgürlüğü hem de kişisel verilerin korunması bağlamında ciddi sakıncalar yaratması nedeniyle reddedilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir.

          Etik Çalışma Grubu (Ethics in ICT) mesleki etik kurallara bağlı kalmanın, BT uzmanları için belirleyici bir unsur olduğu düşüncesiyle etik kuralları geliştirmek ve bu konunun ülkeler çapında önemini desteklemek için çalışmalar yürütüyor. CEPIS Etik Grubu’ndan uzmanlar, Avrupa Komisyonu’nun “Bilgi teknolojilerinin etik boyutlarını şekillendirme – bir Avrupa perspektifi– SHERPA” Projesi’ne aktif olarak katkıda bulunuyorlar. Projenin amacı, “Akıllı Bilgi Sistemleri’nin (SIS) – yapay zekâ ve büyük veri – etik ve insan hakları sorunları üzerindeki etkisini analiz etmektir.

          Dijital Beceriler Politikası Çalışma Grubunun (Digital Skills Policy Special Interest Network)  amacı, Avrupa düzeyinde bir “Dijital Beceri Geliştirme Programı” oluşturmak, farklı politika hedeflerine (işgücü, öğrenciler, ileri beceriler) uygun finansmanın tahsis edilmesini sağlamak, üye devletlerde uygulama hedeflerinin belirlenmesi için çalışmak ve iyileştirme süreçlerinin değerlendirilmesinin sürekliliğini sağlamaktır. Hazırlanan son raporda dijital/sayısal becerilerin geliştirilmesi sürecinde yaşanan zorluklar; dijital/sayısal becerilerin ne olduğu konusundaki tanımlarda uyum eksikliği, teori ve pratik arasında farklar olması, algılarla ve gerçeklik arasında uçurum olması ve kamu finansman süreçlerinin verimsizliği olarak belirlendi. Özellikle öğretmenleri güçlendirmeyi ve eğitmenleri eğitmeyi amaçlayan projelere odaklanmayı, dünya çapında tanınan standartlar ve sertifikalar oluşturmayı ve farklı politika hedeflerine daha kısa ve sonuç odaklı bir şekilde uygun finansmanı tahsis etmeyi tavsiye ediyor.

Serap Bilgiç AKTEPE

 

Önceki TBD Merkez İcra Kurulu Çalışmaları-Dr. Aydın KOLAT
Sonraki Uzaktan Eğitim mi?-Prof. Dr. Selçuk ÖZDEMİR

Benzer Yazılar

Konuk Yazarlar

Penetrasyon Testlerinin (Pentestlerin) Hukuki Durumu ve Zararlı Yazılımlar

Av. Gürkan Özocak, LL.M. Köksal-Özdamar-Özocak Avukatlık Ortaklığı [email protected] 06.11.2017   PENETRASYON TESTLERİNİN (PENTESTLERİN) HUKUKİ DURUMU VE ZARARLI YAZILIMLAR (TCK m. 245/A) Türk Ceza Kanunu’nda bilişim suçları, 243 ilâ 246. maddeler