Türkiye Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 94.3 milyar TL büyüklüğe ulaştı

TÜBİSAD “Bilgi ve İletişim Teknoloji Sektörü 2016 Yılı Pazar Verileri” ni açıkladı.

Bu verilere göre sektör,  TL bazında bir önceki yıla oranla yüzde 14.4 büyümeyle 94.3 milyar TL oldu. İstihdamını 120 bin kişiye çıkaran sektörün ihracatı da yüzde 32 büyümeyle  3,1 milyar TL’ye ulaştı.

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), 2016 yılı “Bilgi ve İletişim Teknoloji Sektörü Pazar Verileri”ni açıkladı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, TÜBİSAD Başkanı Kübra Erman Karaca’nın  açılış konuşmasını gerçekleştirdiği toplantıda TÜBİSAD Bilgi Merkezi Komisyonu Başkanı Levent Kızıltan ve  proje danışmanı Deloitte Türkiye’nin Ortağı Tolga Yaveroğlu çalışma hakkında açıklamalarda bulundu. 

Toplantıya görüntülü telekonferans yöntemi ile katılıp açılış konuşmasını yapan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, Bilgi ve İletişim  Teknolojileri (BİT) sektörünün diğer sektörlerin gelişimini etkileyen merkezi bir konumda olduğunu belirterek, raporu hazırlayan TÜBİSAD’a ve paydaşlarına teşekkür etti.

Bilgi ve İletişim sektörlerini geliştirmenin önümüzdeki yıllarda daha önemli bir hale geleceğini vurgulayan Sayan, Türkiye’nin bu alanda teknoloji geliştiren ve üretim yapan bir ülke olması için çaba sarf edildiğini söyledi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca, “Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektör Verileri” çalışmasının her yıl daha önemli hale geldiğini belirterek sektör hakkındaki değerlendirmelerini paylaştı. 

2016 yılında hain darbe girişimi, terör olayları, döviz kurlarındaki hareketlilik, ülkemizin jeopolitik konumundan kaynaklanan sorunlar, kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren bazı  şirketlerin büyük projelerini askıya alması gibi bir dizi olumsuz gelişmenin yaşanmasına  karşın bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün  Türk Lirası bazında çift haneli büyümesini sürdürdüğünü belirten Karaca, şöyle devam etti:

“2016 yılı kurumların, hızla gelişen teknolojinin ve bilgi dünyasında var olan rekabetin gerisinde kalmamak için dijital dönüşüm stratejilerini konuştukları ve bunları planladıkları bir yıl oldu. 2017 de kurumların bu stratejileri uygulamaya geçirecekleri ve daha somut adım atacakları bir yıl oluyor. Dijital dönüşüm gerek katma değerli ürünlerde gerek mobil ürünlerde, gerekse  teknolojinin her noktasında insan hayatını ilgilendiren ürünlerde etkin olacak.  Bu açıdan; gerek yazılım geliştirenler veya servis sunanlar gerekse donanım tedarikçileri önemli rol oynayacak.”

Karaca, çift haneli büyüme ivmesini sürdüren bilişim sektörünün, ekonominin geneline yayılan çarpan etkisi ile kendisine atfedilen bu önemi fazlasıyla hak ettiğini söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım’ın “Dijital Dönüşüm Seferberliği” ilan ettiğini  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü başkanlığında “Sanayide Dijital Dönüşüm” platformu kurulduğunu vurgulayan Karaca, “Tüm bu gelişmeler ve söylemler  bunca yıllık çalışmalarımızda ne kadar haklı olduğumuzu gösteriyor ve bizi sevindiriyor” dedi.

Altıncısı tamamlanan Bilgi Merkezi projesinin bu sene de bir parçası olmaktan çok mutlu olduklarını ifade eden Deloitte Türkiye’nin Ortağı Tolga Yaveroğlu, geride bırakılan zor bir seneye rağmen pazardaki yüzde 14 oranındaki büyümenin memnun edici olduğunu ifade etti.  Yaveroğlu, “Büyümenin büyük bir bölümünün, 4.5G ihalesinin de etkisiyle, İletişim Teknolojileri sektöründen geldiğini görüyoruz. Bilişim Teknolojileri sektöründe de yazılımın payı artmaya devam ediyor. Türk Lirasının son dönemde kaybetmiş olduğu değer ve Turquality gibi ihracatı teşvik edici programların sektörümüzü kapsama dahil etmesiyle birlikte önümüzdeki dönemde geçtiğimiz yıl yüzde 32 oranında artan sektör ihracatının daha da gelişmesini bekliyoruz. Bu büyümenin sürdürülebilir olmasının önündeki en büyük engellerden biri olan nitelikli işgücü açığı konusunu da hep birlikte çözmemiz gerekiyor.” şeklinde konuştu.

2016 Bilgi ve İletişim Sektörü Pazar Büyüklüğü

TÜBİSAD adına açıklama yapan Deloitte Türkiye’nin Ortağı Tolga Yaveroğlu’nun  verdiği bilgilere göre, Türkiye bilişim sektörünün 2016 yılında büyüklükleri şu şekilde sıralandı:

Bilgi ve İletişim Teknolojileri toplam sektör büyüklüğü Türk Lirası bazında yüzde  14.4’lük büyüme ile 2016 yılında 94.3 milyar TL’lik hacme ulaştı.

Toplam sektör büyüklüğünü oluşturan iki ana unsurdan birisi olan  bilgi teknolojileri Türk Lirası bazında yüzde 11’lik büyüme ile 29,6 milyar TL’ye,  İletişim Teknolojileri ise yüzde 16’lık büyüme ile 64,7  milyar TL’ye ulaştı.

2016 yılında 29,6 milyar TL’lik büyüklüğe ulaşan Bilgi Teknolojileri sektörünün alt kategorilerindeki büyüklük  şöyle oldu:

Bilgi Teknolojileri donanım:  12.9 milyar TL
Bilgi Teknolojileri yazılım: 11,9 milyar TL
Bilgi Teknolojileri hizmet:  4,8 milyar TL

Bilgi Teknolojileri kategorisinde, bir önceki yıla göre en yüksek büyüme yüzde 16.3 ile yazılım kategorisinde gerçekleşti. Yazılım sektöründeki büyümeyi yüzde 14.4 ile hizmet, yüzde 5.1 ile donanım sektörleri takip etti.

İletişim Teknolojileri sektörü 2016 yılında 64.7 milyar TL büyüklüğe sahip oldu. Alt kategorilerin dağılımı  ise şöyle oldu:

İletişim Teknolojileri donanım:  19,3 milyar TL
İletişim Teknolojileri elektronik haberleşme:  45,4 milyar TL

2016 yılında Bilgi Teknolojileri hizmet kategorisinde yerlilik oranı yüzde 86, yazılım kategorisinde ise yüzde 60 oldu.

İhracat 3,1 milyar TL
Sektörün, toplam ihracat rakamı ise türk lirası bazında bir önceki yıla  göre yüzde 32 artarak  3,1 milyar TL’ye  ulaştı. Toplam ihracatın 2,041 milyar TL’lik kısmı yazılımdan geldi. Yazılım ihracatı geçen yıla oranla yüzde 41 büyüdü. Yazılımdan elde edilen cironun yüzde on dörtlük kısmı ihracattan geliyor. 

Rapora göre, en fazla ihracat yüzde 56 ile Ortadoğu ve Afrika yüzde 20’lik oranla Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapıldı.

İstihdam
2016 yılında sektörün Türk lirası bazında farklı alanlarda gösterdiği büyüklüğe rağmen istihdamda bunu yansıtacak bir artış görülmemiştir. Bu da şirketlerin verimliliğe önem verdiğini göstermektedir.  Sektörün toplam istihdamının yüzde 67’si Bilgi Teknolojileri kategorisinde bulunuyor.

2017 yılı büyüme beklentisi
Araştırmanın sonuçlarına göre, 2017 yılında da sektörde Türk Lirası bazında çift haneli büyüme beklenmektedir.

TÜBİSAD Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2016 Pazar Verileri Raporuna buradan ulaşılabilir.

Önceki II.Uluslararası Bilişim ve Lojistik Konferansı “BİLİŞİM İLE GÜÇLÜ LOJİSTİK ” Teması ile Kapılarını Açıyor
Sonraki E-Ticaret hacmi yüzde 24 büyüyerek 2016 yılında 30.8 milyar TL’ye ulaştı

Benzer Yazılar

TMMOB’den Milletvekillerine Açık Mektup

TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından TBMM’de görüşülmekte olan Anayasa değişikliği teklifine ilişkin 17 Ocak 2017 tarihinde yayınlanan açık mektup, Bilgisayar Mühendisleri Odası tarafından bir kez daha

Genel

VI. Zeka ve Yetenek Kongresi Kayıtları Açıldı!

Kongre Kayıtları Açılmıştır.   130