II.Uluslararası Bilişim ve Lojistik Konferansı “BİLİŞİM İLE GÜÇLÜ LOJİSTİK ” Teması ile Kapılarını Açıyor

II. Uluslararası Bilişim ve Lojistik Konferansı

25-26 Şubat 2017’de “BİLİŞİM İLE GÜÇLÜ LOJİSTİK ” Teması ile Kapılarını Açıyor

Türkiye Bilişim Derneği (TBD), Atılım Üniversitesi, Ankara Lojistik Üssü ve Uluslararası Nakliyeciler Derneği olarak; “Bilişim” ve “Lojistik” sektörünün önde gelen kişi, kurum ve kuruluşlarını bir araya getirerek, lojistik sektörüne özgü problemleri ve ihtiyaçları tartışmak, etkin ve verimli lojistik için bilişim teknoloji çözümlerini gözden geçirmek ve bu kapsamda inovasyon içerikli çalışmaları yönlendirmek amacıyla 25-26 Şubat 2016  tarihlerinde Swiss Otel’de 1 inci Uluslararası Bilişim ve Lojistik Konferansı düzenlenmiştir.

Sektörün en önemli organizasyonu olması hedeflenen konferansa Ulaştırma , Denizcilik ve Haberleşme Bakanı , Sayın Binali YILDIRIM, Konya Milletvekili, Sanayi Ticaret Enerji Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Sayın Ziya ALTUNYALDIZ, Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali SABANCI ve Sektörün önde gelen kişilerinin katılımları beklenmektedir. *** (*** Teşrifleri halinde)

Global lojistik, Ürün, hizmet veya bilginin, müşteri ihtiyaçları doğrultusunda, hammaddenin temin edilmesinden son kullanıcıya ulaştırılmasına kadar olan süreçte depolama, taşıma, gümrükleme, sigortalama vb. işlemlerin uygulanması ve kontrol edilmesi imkânlarını sağlayan, küresel ekonominin vazgeçilmez önemli rekabet araçlarından biridir. Akıllı telefonların ve mobil hizmetlerin hızla yaygınlaştığı günümüzde her geçen gün artan elektronik ticaret faaliyetleri, özellikle lojistik faaliyetlerin müşteriler için de ön plana çıkmasına sebep olmuştur.

Talep sahibi firmalar, satın aldığı ürünlerin tam zamanında, zarar ve ziyana uğramadan kendisine teslim edilmesini istemektedir. Bu anlamda global lojistik ve buna bağlı olarak bilişim teknolojilerinin etkin ve verimli kullanımı olmazsa olmaz önemli bir ihtiyaç olarak ön plana çıkmaktadır.

Genel üretim maliyetleri içinde, ortalama % 12 ile % 20 arasında bir paya sahip olan lojistik maliyetler, lojistiği işletmeler içinde üzerinde durulacak önemli bir konu haline getirmiş ve işletmeleri bu maliyetleri azaltmak için süreçlerini ve kullanmakta oldukları teknolojileri gözden geçirmeye sevk etmiştir. Lojistik sistemlerin performansına yönelik Dünya Bankası tarafından yapılan bir araştırmada, dağıtımdaki 1 günlük gecikmenin, o malın ticaret hacminde % 1 daralmaya yol açtığı, teslimattaki 1 günlük gecikmenin de bir ülkenin zamana dayalı ürün ihracatında ortalama % 7 azalma yaşadığını ortaya koymuştur.

Ülkemizin lojistikte bölgesel bir üs olmasının sağlanarak, lojistik maliyetin düşürülmesi, ticaretin geliştirilmesi ve rekabet gücünün artırılmasının hedeflendiği, 2014-2018 yıllarını içeren 10 uncu Kalkınma Planı’nda lojistiğin önemi ortaya konmuştur. Günümüzde lojistik faaliyetlerinin müşterilerin beklentilerinin karşılanması, daha başarılı ve kapsamlı hale getirilebilmesi, bilişim teknolojilerinin lojistik faaliyetlerde etkin ve verimli kullanılması ile mümkündür. Bu bağlamda etkinlik ve verimlilik kavramları bilişim ve lojistiği bir araya getirerek bütünleştirmiştir.

Düzenleyici kuruluşlardan; Türkiye Bilişim Derneği; 1971 yılında kuruluşundan beri toplumun her katmanından üye yapısıyla “Bilişim Kültürünü” yaymaya çalışan 12000 üyesi ile kamu yararına bir dernektir. Çalışmaları ile ülkemizin teknoloji üreten, kaynaklarını etkin ve verimli kullanabilen, teknolojiyi toplumun yaşam kalitesini yükseltme anlamında kullanabilen bir ülke olması, nitelikli insan gücü ile uluslararası rekabet edebilir bir üretim sektörü yaratılması konularında katkı sağlamayı amaç edinmiştir.

Atılım Üniversitesi; Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü ile, Sivil Havacılık Yüksekokulu ve Bilgisayar Mühendisliği bölümleri, uluslararası ticaret, lojistik, bilişim ve sivil hava ulaştırması konularında sektörel gelişmeleri ve talepleri dikkate alarak, sektörün gereksinim duyduğu insan kaynağını, yetkinlik sahibi, analiz ve sentez kabiliyeti güçlü, yabancı dilde iletişim kurabilen, vizyonu geniş, ulusal ve uluslararası alanda çalışabilecek uygulamaya dönük yetiştirmeyi hedeflemektedir. Atılım Üniversitesi, sektöre insan kaynağı yetiştirmesinin yanısıra gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalar ve araştırma projeleri ile sektöre ve içinde bulunduğumuz topluma faydalı olmayı hedeflemektedir.

Ankara Lojistik Üssü; Türkiye’nin ilk uluslararası lojistik üssü olup, Ankara bölgesinin ve ülkemizin dış ticaretini dünya pazarlarına açacak, çoğunluğu Ankara’da yerleşik 45 Uluslararası nakliye şirketi tarafından kurulmuştur. Bölgenin coğrafi, ticari önemi ile sektörün ihtiyaçları ve sektörden gelen yoğun talepler dikkate alınarak, küresel rekabette avantaj ve güç birliği oluşturabilme çabalarının sonucu ve ortak girişim olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), 1974 yılında Türkiye kara nakliye sektörünün her türlü sorununu ulusal ve uluslararası platformda çözmek amacıyla bir araya gelen sektör temsilcileri tarafından bir meslek örgütü kimliğiyle kurulmuştur. Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik sektörünü; Türk Ekonomist’inde önder, dünya üzerinde ise rekabetçi sektör durumuna getirmek temel amacı ile günümüzde çalışmalarını sürdürmektedir.

Etkinlik için www.ublk.org

 

Önceki Türk Keneşi & Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü Etkinliği
Sonraki Türkiye Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 94.3 milyar TL büyüklüğe ulaştı

Benzer Yazılar

TBD Haberleri

TBD 50. Yıl Anıtkabir Ziyareti

  22 Nisan 1971 Yılında kurulmuş olan Türkiye Bilişim Derneğinin bu sene 50. yılını kutluyoruz. 22 Nisan 2021 Perşembe Saat 11:30’da ATA’mızı ziyaret ederek mozoleye çelenk koyacağız. Tüm üyelerimizi ve