Bilişim Eğitimi ve Bilişim Sektörü Uyumu Farkındalık Çalışması

Türkiye Bilişim Derneği İcra Kurulu tarafından

Bilişim Eğitimi ve Bilişim Sektörü Uyumu Farkındalık Çalışması hazırlandı

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) İcra Kurulu tarafından “Bilişim Eğitimi ve Bilişim Sektörü Uyumu Farkındalık Çalışması” yapıldı. Çalışma ülkemizde bilişim ile ilgili eğitim veren fakültelerimizin müfredatının bilişim sektörümüzdeki gelişmeler ve uygulamalar ile ne kadar örtüştüğünün tespit edilmesi ve belirlenebilecek herhangi bir eksikliğin giderilmesi hususunda farkındalık yaratması amacıyla hazırlandı.

TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe;

Bilgi ekonomisinin büyümeye olan katkısı son 30 yıldır politika tartışmalarının ve ekonomik analizlerin ana konusu olmuştur. 1990’lı yılların ortalarından beri üretkenlik artışının Amerika Birleşik Devletler’inde hızlanırken Avrupa Birliği’nde yavaşlaması bu farkı ortaya çıkartan nedenlerin incelenmesine yol açarken, yapılan araştırmalar bilişim teknolojilerinin önemini ortaya koymuştur. Bilişim teknolojilerinin ekonomik büyümeye olan katkılarının yanısıra; toplumsal gelişime, kamu gelirleri ve etkinliğinin artmasına, istihdam yaratılmasına, çalışan memnuniyetinin yükselmesine, kamu ve özel sektör işletmelerinin dijital dönüşümle yeniden yapılanmasına ve yeni üretim faktörlerine doğrudan etkisi bulunmaktadır.

Görüldüğü üzere, bilişim teknolojilerinin yaşamın her alanında yer alması ve vazgeçilmezi durumuna gelmesiyle, sürekli güncellenen teknolojileri takip edebilen insan profiline ve teknolojiye yön verebilen kalifiye insan gücüne her geçen gün daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle bilişim sektörünün gereksinim duyduğu nitelikli iş gücünü karşılamak için, bu eğitimi veren üniversitelere büyük görevler düşmektedir. Günümüzde, üniversiteler var olan yapılarını korumakla birlikte, bilgiyi üretken biçimde kullanan ve toplumun her kesiminin bilgiden yararlanmasını sağlayan süreçleri etkinleştiren bir yapılanma içine dönmesi gerekmektedir. Bunun yolu, sanayi ile beraber değil sanayinin içinde üniversiteye dönüşümdür.

Teknolojik dönüşümün önemli bir rol oynadığı günümüz dünyasında üretken, girişimci ve buluş odaklı eğitim büyük önem taşımaktadır. Artık, teorik bilgilerin uygulamaya dönüştürülmesi, analitik düşünceyle problem çözme becerilerini kazandırmasını sağlayacak eğitimin niteliğini geliştirmenin yanında iş dünyasının beklentilerine de cevap verilmelidir. Bu çalışma, ülkemizde bilişim ile ilgili eğitim veren fakültelerimizin müfredatının bilişim sektörümüzdeki gelişmeler ve uygulamalar ile ne kadar örtüştüğünün tespit edilmesi ve belirlenebilecek herhangi bir eksikliğin giderilmesi hususunda farkındalık yaratması amacıyla hazırlanmıştır. Yapılan bu çalışma yapılacak gelecek çalışmalara ivme kazandırması açısından önemli görmekteyim.

Bilişim teknolojileri alanında nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine ilişkin tedbirlerin hayata geçirilebilmesi için öncelikle, sektörlerin bilişim insan gücü ihtiyacının orta ve uzun vadede nitelik ve nicelik açısından ortaya konmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Çalışmanın ülkemiz bilişim eğitimi veren fakültelerimize ve bilişim sektörümüze faydalı olmasını diliyorum” dedi.

Bilişim Eğitimi ve Bilişim Sektörü Uyumu Farkındalık Çalışması’na aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.

www.tbd.org.tr/wp-content/uploads/2018/05/TBD_BTegitimi_Raporu.pdf

 

Önceki TBD, 2017 Yıllık Değerlendirme Raporunu Yayınladı
Sonraki Bilişim Medyası Derneği'nde (BMD) Yeni Dönem Başlıyor

Benzer Yazılar

TBD Haberleri 0 Comments

Milli İradeyi Hedef Alan Hiçbir Girişim Hedefine Ulaşamaz

Ülkemizde kaos çıkarmak amacıyla darbe yanlıları tarafından demokrasimizi ve demokratik kurumlarımızı hedef alan yasa dışı müdahale asla kabul edilemez. Halkın iradesiyle seçilmiş meşru hükümete ve tüm ulusumuza karşı yapılan bu