TBD, 2017 Yıllık Değerlendirme Raporunu Yayınladı

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) 2017 Değerlendirme Raporu Hazırladı

TBD tarafından bilişim sektörünün durumunu yansıtan Yıllık Değerlendirme Raporu hazırlandı.

TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe rapora ilişkin şu açıklamalarda bulundu;

“Ülkemizin kalkınmasına yönelik hedef ve stratejilerin gerçekleştirilmesi sürecinde; bilişim politikalarının, tüm sektörlerin odağında ve birbirleriyle uyumlu ele alınmasını amaçlamaktayız. Bu çerçevede, çalışmalarımızı, sektörümüzün önemini ortaya çıkaracak şekilde sürdürmekteyiz. Ancak, bir gelecek vizyonu arayan ülkemiz; siyaset, ekonomi ve bölgesindeki çatışmalara yoğunlaştığı ve belirsizliklerin günlük yaşam biçimine dönüştüğü bir dönemden geçmektedir. Bu durum, dijital dönüşümün istenilen düzeyde hayata geçirilmesi ve kalkınma hedeflerine ulaşılmasında sıkıntılara neden olmaktadır.Bütün bu olumsuz koşullara rağmen, Türkiye Bilişim Derneği (TBD), ülkemizin 2023 vizyonu ile hedeflerine ulaşma gayreti içinde çalışmalarına devam etmektedir. Her yıl olduğu gibi, bu senede sektörümüzün durumunu yansıtan “Yıllık Değerlendirme Raporu”nu hazırladık.

Raporumuzda, geçen yıllardan farklı olarak, teknoloji kapsamlı bilgilerin yanı sıra, ülkemizin 2017 yılı ekonomik görünümüne de yer verdik. Ülkemizde sağlıklı bir ölçüm kriteri bulunmasa da, itibar gören kurum ve kuruluşların değerlendirmelerine ayrıntılı olarak yer verdiğimiz raporumuz, bir el kitabı olarak kullanılacak bilgileri de içermektedir. Raporun ilk bölümü, sektörümüzün ulusal ve uluslararası alanda yaşadığı gelişmeleri, son bölümü ise, önümüzdeki dönemde dijitalleşme sürecinin devlet ve özel sektör tarafında istenen seviyeye ulaşabilmesi için ortaya konması gereken politika ve eylemleri içermektedir. Önümüzdeki dönemde, uluslararası alanda yaşanan gelişmeler doğrultusunda, tüm sektörlerde rekabet gücümüzü artıran yeni üretim modeline odaklı bir gelişim hedeflemekteyiz.”

2017 Değerlendirme Raporu:  www.tbd.org.tr/wp-content/uploads/2018/05/2017-degerlendirme-raporu.pdf

 

Önceki Türkiye 23. Zeka Oyunları Yarışması OYUN 2018'in Birincileri Belli Oldu
Sonraki Bilişim Eğitimi ve Bilişim Sektörü Uyumu Farkındalık Çalışması

Benzer Yazılar