Doğal Afetlerin Yaşamımıza ve Çevreye Olumsuz Etkilerinin Bilişim Teknolojileriyle Nasıl Azaltılabileceği TBD “İNSAN, TEKNOLOJİ VE DOĞAL AFETLER” Panelinde Tartışıldı

Doğal Afetlerin Yaşamımıza ve Çevreye Olumsuz Etkilerinin Bilişim Teknolojileriyle Nasıl Azaltılabileceği TBD “İNSAN, TEKNOLOJİ VE DOĞAL AFETLER” Panelinde Tartışıldı

Türkiye Bilişim Derneği tarafından 21 Ekim-23 Kasım 2021 tarihi arasında organize edilen “İnsan, Teknoloji ve Doğal Afetler” çalıştayları ile “Orman yangınları“, “Pandemi“, “Depremler“, “Su Baskınları ve Taşkınlar” ve “Kuraklık ve Çölleşme” gibi doğal afetlerde teknolojinin nasıl kullanıldığı ve bunun sonucunda afetlerin insan odağında sosyo-kültürel yapıya, sosyo-ekonomik yapıya, çevreye ve yaşamımıza olumsuz etkilerinin nasıl azaltılabileceği ele alınmış; günümüzde ve gelecekte küresel düzeyde alınması gereken önlemler derinlemesine tartışılmıştır.

Bu etkinliğin son adımı olarak 23 Şubat 2022 günü AFAD Konferans Salonunda düzenlenen “İnsan, Teknoloji ve Doğal Afetler panelinde” daha önce 5 ayrı çalıştayda konuşulmuş konular TBD İcra Kurulu Başkanımız Dr. Aydın Kolat moderasyonunda değerli panelistlerimiz Abdullah Raşit Gülhan, Dr. Nihat Yurt, Dr.Türksel Kaya Bensghir, Prof. Dr. Yüksel Ardalı, Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş, Nihan Karacameydan, Mustafa Komut ve Dr. Ayhan Özkan tarafından toplu halde tartışılmıştır. Panelde ülkemizin doğal afetlerle ilgili sorunları, teknoloji ve ülke politikası boyutlarındaki çözüm önerileri bir bütün olarak görüşülmüş, doğal afetlerde STK’lara, vatandaşlara ve devlete düşen sorumluluklar tartışılmıştır. Panel sonunda ortak akılla ortaya çıkan rapor ilgili Bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı Ofisleri, diğer kamu ve özel sektör kurumları, üniversiteler ve STK’larla paylaşılacaktır.

Önceki Yapay Zekâ: 2021 dünya genelinde; değer, gerçek ve sürdürebilirliğin yılı oldu
Sonraki Simge: Yeni Şeyler Denemeli, Yeni Şeyler Söylemeli

Benzer Yazılar

TBD Haberleri 0 Comments

Bilişim 2016 Basın Toplantısı

8-9 Aralık 2016 tarihlerinde Sheraton Ankara Hotel & Convention Centre’de , “Bilişim ve Demokrasi” ana temasıyla gerçekleştireceğimiz Bilişim’2016 (TBD 33. Ulusal Bilişim Kurultayı)  için ulusal medya temsilcilerimizle bir araya geldik. 03.11.2016