Söyleşi: TOBB Türkiye Yazılım Meclisi Başkanı Ertan Barut

TOBB Türkiye Yazılım Meclisi 2021 Dönemi Plan ve Programı

Başkanın Mesajı:

25.02.2021 tarihinde ise yapılan seçimli toplantıda oy çokluğuyla 2021 dönemi için, TOBB Türkiye Yazılım Meclisi Başkanlığına Ertan Barut, Başkan Yardımcılığına da Sayın Murat Hüseyin CANDAN seçildiler.

Bu dönemde üyelerimizde yenilendi ve yeni birçok Yazılım Firması Meclisimize katıldılar. Şu anda 32 adet Şirket ve 8 adet Sivil Toplum Kuruluşumuz olmak üzere toplamda 40 üyemiz ve birçok bakanlık ve bağlı kurum temsilcileri meclisimizde yer almaktadır.

TOBB Türkiye Yazılım Meclisi olarak, üyelerimizle birlikte yazılım sektörümüz adına üstlendiğimiz sorumluluğun farkındayız. Bu nedenledir ki önümüzdeki dönem için “daha girişimci, katılımcı, bilgi temelli yeniden yapılanma ile kalıcı ve çözüm odaklı çalışarak,  Yazılım Sektörümüzün, İç ve Dış Ticaretinin Gelişimi, Büyümesi ve İstihdamın Artırılması” ana hedefi ile 14 Nisan 2021 ‘de gerçekleştirdiğimiz toplantımızla çalışmalarımıza başladık.

Bu hedefe ulaşmak için de Türkiye Yazılım Endüstrisi Ekosisteminde yer alan Yurtiçi ve Yurtdışındaki tüm ilgili kesimlerle iletişime geçmeyi, etkileşimi arttırmayı, birlik ve beraberliği temin ederek oluşturacağımız ortak akıl ile sektörün sorunlarına kalıcı çözümler geliştirmeyi, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla istişare etmeyi, aynı zamanda kalıcı yapısal modeller geliştirmeyi ve projelerimizi hayata geçirmeyi planladık.

Bu doğrultuda TOBB Yönetim Kurulumuz, bağlı olduğumuz birimlerimiz, Meclis Üyelerimiz, Sivil Toplum Kuruluşlarımız ve Sektörümüzden alacağımız güç ve enerji ile Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar ve Bağlı Kamu Kurumları, Üniversiteler ile elbirliğiyle “Ülkemiz, Yazılım Sektörümüz ve Geleceğimiz için” hayırlı ve güzel sonuçlar elde etmek üzere yola koyulmuş bulunmaktayız.

Bu vesile ile Ülkemizin geleceğinde yazılımın önemi ve rolünü bilerek, Yazılım Sektörümüze ve Türkiye Yazılım Meclisimiz çalışmalarına destek ve katkılarından dolayı TOBB Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Sektörler ve Girişimcilik Dairesi ve Sektör Meclisleri Müdürlüğüne Yazılım Meclisimiz ve Sektörümüz adına teşekkür ediyorum.

 

ERTAN BARUT (*)

TOBB Türkiye Yazılım Meclisi Başkanı

(*) 2006 yılında kurulan o zamanki adıyla Bilgisayar Yazılımı Meclisimizin o tarihten bu yana GLOBALNET ’i temsilen üyesiyim. Süreç dahilinde Meclisimizin hemen hemen iki toplantı hariç tüm toplantılarına katıldım ve bu süreçte tüm çalışmalara elimden geldiğince katkı verdim. 2015 yılında Başkan Yardımcılığına seçildim.

 TOBB Türkiye Sektör Meclisleri Hakkında  

18/05/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 57’nci maddesine dayanılarak hazırlanan 12/02/2005 tarihli ve 25725 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Türkiye Sektör Meclislerinin Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği” uyarınca Birliğimiz şemsiyesi altında Türkiye Sektör Meclisleri oluşturulmuştur.

Temmuz 2006’dan beri faaliyete bulunan ve çalışmalarına artan bir ivme ile devam eden Meclislerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarını, sektörde faaliyet gösteren işinsanlarımızın kurduğu dernek ya da kuruluşları ve firmaları bünyesinde barındıran önemli bir buluşma noktasıdır.

2016 itibariyle sayısı 61’e yükselen Meclislerimiz, ekonomik sektörlerimizin tüm boyutlarıyla mercek altına alınacağı, sektörel yol haritalarının çizileceği ve düzenleyici etki analizlerinin işletilmesi de dahil olmak üzere Avrupa Birliği ile müzakere sürecine önemli katkılar sağlayabilecek yapılar olarak tasarlanmışlardır.

Gerek kapsadığı sektörlerin çeşitliliği ve gerekse amaç ve niteliği bakımından sektörlerimize ve ekonomimize büyük faydalar sağlama potansiyeli taşıyan Meclislerimiz, sektörlerimizde ortak görüşlerin oluşturulmasına ve özel sektör ile yetkili merciler arasında bir temas noktası olarak kamu-özel sektör işbirliği ve ortaklığının geliştirilmesine imkan sağlamaktadır.

Türkiye Sektör Meclisleri, sektörün tüm ilgilileri taraflarını bünyesine alan entegre yapısıyla, yerel olduğu kadar uluslararası nitelik taşıyan sektörel bir bakış açısıyla ve bugünün yanında geleceği kuşatan strateji ve vizyonuyla, dünyadaki benzer örneklerinden daha kapsamlı hizmetler sunmaya yönelmiş bir yapı; sektörümüze ve ekonomimize büyük faydalar sağlama potansiyeli taşıyan önemli bir oluşumdur.

TOBB Türkiye Yazılım Meclisi Hakkında 

2006 Yılında kurulan Sektör Meclisleri arasında Bilgisayar Yazılımı Meclisi olarak yer almış olup, Eylül 2015 ‘te Türkiye Yazılım Meclisi olarak faaliyetlerini sürdürmeye devam etmiştir.

40 adet üyesi bulunan Meclisimizin üyeleri arasında sektörümüzün önemli STK ‘ları yanında, orta ve büyük ölçekli birçok firma temsilcileri yer almaktadır. Ayrıca Kamu Kurum ve Kuruluşlarının temsilcileri yer almaktadır.

Misyonumuz; İstişari nitelikte olmak üzere, sektörel sorunları inceleyerek tespit etmek, TOBB ve ilgili makamlarla istişareler, müzakereler yoluyla sektörel gelişmeyi teşvik edici görüş ve değerlendirmeler yaparak sektörün gelişimi ve sorunlarına yönelik çözüm önerileri geliştirmek ve sunmaktır.

Amacımız ; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde sektörel gelişmeyi teşvik etmek, TOBB adına sektörü temsil etmek, Sektörümüzde ortak görüşleri oluşturmak, Özel sektör ile yetkili kurumlar arasında bir temas noktası olmak, Kamu, özel sektör işbirliğinin geliştirilmesine imkân sağlamaktır.

Geçmiş Dönem Faaliyetlerimiz ; Meclisimiz kurulduğu günden itibaren TOBB çatısı altında sektörümüzü temsil etmiş, kamu, özel sektör ve STK’lar işbirliğiyle sektörün gelişimine direk etki edecek birçok önemli çalışmaya imza atmış, sektörümüzü ilgilendiren yerli yazılım sektörümüzün sanayici olarak tanınmasından gelişimine kadar birçok yasa, yönetmelikler ve mevzuat çalışmalarına katkı vermiş, çalıştaylar gerçekleştirmiş, birçok sektör raporları hazırlamış, sektörümüzün önemli sorunlarına yönelik çözüm önerileri geliştirmiş ve projeler hayata geçirmiştir. Soft-Away Projesi de bu projelerden biri olup, kapsam dahilinde Yazılım Firmalarımızın ihracat potansiyellerinin geliştirilmesi ve de yurtdışına açılması konularında çalışmalar ve faaliyetler yürütülmektedir.

Dünyada ve Türkiye’de Yazılım Endüstrisi Değerlendirmelerimiz

Dünyada Yazılım Pazarı ve Yakın Gelecekte Beklenen Değişimler

Küresel yazılım endüstrisi pazar büyüklüğü yaklaşık 600 Milyar dolar seviyesine doğru gelişmekte olup, 2025 için ise bu büyüklüğün yaklaşık 750 Milyar dolara ulaşacağı öngörülmektedir.

Yazılım endüstrisinin, çoğu sektöre direk bir kısım sektöre de dolaylı etkisi ile dünya ülkeleri ve ekonomilere sağladığı katkı açıkça görülmüş olup, yazılıma her alanda yatırımlar ve ar-ge çalışmaları sürekli gelişerek artmakta, pazar ise sürekli büyümektedir.

Sürekli gelişen ve dijitalleşen dünyayla birlikte büyüyen yazılım endüstrisi, beraberinde yeni istihdam alanları da oluşturmakta ve bu alandaki nitelikli insan kaynağı ihtiyacı da sürekli artmaktadır. Bu fırsatı gören ülkeler, dijitalleşmeye yönelik insan kaynağına ve ar-ge ye yaptıkları yatırımlar ve üretimleriyle bu durumu fırsata çevirerek ihracatıyla da ekonomilerine olan katkılarını sürekli artırmaktadır. Bu ülkelerin son yıllardaki ekonomik büyümelerinde kısa sürede elde ettikleri bu atılımlar yakınen incelendiğinde yazılım ile ilgili fırsatı iyi gördükleri açıkça görülmektedir.

IDC Raporlarına göre 2020’de küresel salgının yol açtığı aksamalara dünyanın tepkisiyle teşvik edilen küresel ekonomi, çoğu ürün ve hizmet dijital bir teslimat modeline dayanmış ve rekabetçi kalabilmek için tüm sektörlerde dijitale yatırımlar artmıştır.

Küresel çoğunluğun yüzde 65 ‘inin 2022’ye kadar dijitalleşeceği ve 2020’den 2023’e kadar 6,8 trilyon dolarlık BT harcamasına yol açacağı öngörülmektedir.

IDC FutureScape, BT sektörü genelindeki teknoloji gelişmelerindeki temel eğilimler doğrultusunda önümüzdeki beş yıl için bazı öngörülerine göre ; 2021’in sonunda, işletmelerin yüzde 80’i bulut merkezli altyapıya ve uygulamalara geçiş yapmak üzere planlamalar yapacak, yapay zekâ temelli yazılımlar edinme hızlanacak, kuruluşlar dijital stratejilerine uyumlu olacak şekilde tedarikçileri, sağlayıcılar ve ortaklarla ilişkileri elden geçirecek, istihdam edilen işgücü nitelikleri yeniden gözden geçirilecek.

Türkiye‘nin Ekonomik Büyümesinin Önündeki Büyük Fırsat: Yazılım Endüstrisi 

Türkiye olarak yazılımda halen beklenen atılımı gerçekleştirebilmiş değiliz. Bir an önce ülke olarak yüzümüzü yazılım endüstrisine dönmeliyiz. Bu konuda diğer ülkelere göre halen birçok fırsatımız var. Bu atılımı gerçekleştirebilmemiz için bir an önce eğitim sistemini kökten gelecek dijital teknolojileri geliştirecek nitelikli insan gücü yetiştirmeye yönelik yenilemeliyiz. Bir yandan tüm sektörlerimizin dijital teknolojilere olan yatırımlarını artıracak teşvik ve destekleri uygulamaya geçirmeli bir yandan da yakın gelecek teknolojilerine yönelik ar-ge harcamalarımızı, nitelikli insan gücüne olan yatırımlarımızı ve Türkiye Yazılım Ekosistemini büyütecek şekilde katkılarımızı süratle artırmalıyız.

YAZILIM, Vazgeçilemez Bir Güç Haline Gelmiştir

 Yazılım, elli yıldan daha kısa bir sürede bilinmezlikten vazgeçilmez hale gelmiştir. Bugün yazılım artık salt bir ürün ya da hizmet olmaktan çıkmış, herhangi bir sektörde, herhangi bir iş sahasında üstlendiği rol ile Rekabette, Büyümede, Büyük Ölçekli Değer Zinciri Oluşturmada ve Başarıya Ulaşmada son derece önemli ve vazgeçilemez bir güç haline gelmiştir.

Gelişen tüm teknolojilerin tabanında yazılım bulunmaktadır. Son yıllarda endüstri 4.0, dijital dönüşüm, dijital ekonomiye geçiş, her alanda dijitalleşmeyle gelen süreçte bilgi, veri günümüzde oldukça değerli olmuştur. Bu açıdan baktığımızda da veriye ulaşma, veriyi analiz etmede “otonom sistemler, robotlar, akıllı sistemler, nesnelerin interneti, yapay zekâ, artırılmış gerçeklik, nesnelerin interneti, blok zincir vb teknolojilerin” hepsinin temelinde üstlendiği rol ile yazılımın oldukça önemli bir güç haline geldiğini görmekteyiz.

YAZILIM Geçmişte de Stratejik bir alandı, bugün de öyle, gelecekte de stratejik alan olmaya devam edecektir. 

 Yazılım, stratejik olan tüm alanlarda savunma, enerji, sanayi, üretim, tarım, teknoloji, e-ticaret, ihracat, kamu ve birçok alana sağladığı teknolojik katkı ile dışa bağımlılığımızı ortadan kaldıracak, tam kapasiteyle desteklendiğinde ülkemize en fazla katma değerli döviz girdisi sağlayabilecek, aynı zamanda ülkenin kalkınmasına direk etki eden stratejik bir alandır ve bu alana yönelik üretimler ve kattığı değerlerle dev bir endüstri haline gelmiştir.

Yazılım endüstrisi büyüklüğü, ürünü yazılım olan firmaların değerlerine ilave olarak ekosistemin ülke ekonomisine kattığı değer ile bir bütün olarak ele alınarak ölçeklendirilmesi gereken bir endüstridir.

Yapılacak yatırımlarla büyüyen gelişen yazılım endüstrisi büyük ölçekli işgücü ihtiyacı da doğurmakta ve yeni istihdam alanlarını da beraberinde getirmektedir.

Türkiye YAZILIM Sektörü Sıkıntılı Bir Dönemden Geçmektedir

Yaşadığımız küresel salgını koşullarında birçok sektörde olduğu üzere tahminlere göre ülkemiz yazılım sektörümüzde 2020 yılında yüzde 30-40 arası bir daralma (ciro kaybı) oluşmuştur. Bir yandan yeni alımların azalması, bir yandan da sektörümüzün hizmet verdiği sektörlerin alım ve yatırım gücünün zayıflaması sonucu kayıplar oluşmuştur. Küçülmeden dolayı da zorunlu olarak işgücü kayıpları da oluşmuştur.

Bu nedenle bulunduğumuz bu süreçte yazılım üreticisi şirketlerin vergi yükümlülüklerinin faizsiz olarak 2021 sonuna kadar ötelenmesini, sektöre özel düşük faizli ve de sektöre uygun kredi desteği sağlanmasını önermekteyiz.

Hedefler, Faaliyet Planları ve Çözüm Önerilerimiz

 2021 Dönemi Ana Hedeflerimiz;

 1. Sektör sorunlarını doğru analiz edip, veri odaklı, bilgi temelli, girişimci, katılımcı, dinamik bir Yazılım Meclisi olmak,
 2. Sektörün gelişimi ve büyümesinin önündeki sorunların çözümü ve gelişimine yönelik etkileşimli farkındalık faaliyetleri yürütmek, yapısal rol model önerileri geliştirmek ve çözüm odaklı projeler önermek, gerektiği durumlarda da hayata geçirmek,
 3. Yazılım Sektörü İç ve Dış Ticaretinin Gelişimi, Büyümesi, Yerli/Milli Üretiminin ve İhracatının ve de İstihdamın arttırılmasına yönelik mevzuat çalışmaları ile yasama faaliyetlerine üst seviyede rol üstlenerek, görev alarak etkin katkı vermek, yürüyen çalışmalara destek olmak,
 4. Cumhurbaşkanlığı, Ofis ve Kurulları başta olmak üzere, Kamu Kurumları bünyesinde kurulan daimi yapılar dahil olmak üzere, yurtiçi ve dışı tüm platformlarda, etkinliklerde TOBB’un kurumsal kimliği, kültürü ve vizyonuna uygun temsil etmek,
 5. STK’lar, Meslek Odaları ve Meslek Birlikleri, Kamu Kurumları ve Üniversiteler ile eşgüdüm halinde, planlı ve programlı şekilde çalışmalara katılmak ve desteklemektir.

İHRACAT ODAKLI STRATEJİK PLAN HAZIRLIYORUZ

 TOBB Türkiye Yazılım Meclisi olarak, sektörümüzle ilgili ülke içi ve dışı pek çok alandaki sorunlarımıza hakimiz ve önümüzde çözmemiz gereken birçok sorunumuz ve çözüm geliştirmemiz gereken bir çok konumuz bulunmakta.

Bu sorunları çözmeye yönelik olarak da yol haritamızı “ihracatı odak alıp, yazılım ve yazılıma dayalı ürün ve hizmet ihracatının artırılmasına yönelik kurgulayıp, hedeflerle eşleştirmek ve bu hedefleri birer eyleme dönüştürecek şekilde tasarı, planlama ve uygulama basamaklarını içerecek bir STRATEJİK PLAN” ile yürütmek üzere çalışmalarımıza başladık.

Bu çalışmayı da “Sektör Paydaşları Firmalarımız, Sivil Toplum Kuruluşlarımız, Üniversitelerimiz, Kamu Kuruluşlarımızın katkılarıyla ve Sektör Meclislerimizle eş güdüm içerisinde, TOBB Birliğimizden alacağımız destek ve güç ile hep birlikte sahip çıkarak” yürütmeyi, kalıcı ve etkili sonuçlar elde etmeyi hedefliyoruz.

Bu yaklaşımımız üyelerimiz, meclisimizde temsil edilen kamu temsilcileri tarafından da olumlu karşılanmış ve Stratejik Plan hazırlık çalışmalarına Başkan Yardımcımız Murat Hüseyin Candan Bey başkanlığında oluşturduğumuz çalışma komisyonu ile başlanmıştır.

YAZILIM ENDÜSTRİSİ EKOSİSTEMİNİ BÜYÜTECEĞİZ

 Yazılım Meclisi olarak önümüzdeki dönem gerek üye STK ‘larımız ve gerek ise sektörümüze birçok yönden katkıları ve değerli çalışmaları olan Sivil Toplum Kuruluşlarıyla daha yakın ve de koordinasyon halinde çalışmayı, enerjimizi daha verimli kullanmayı, ortak hedefleri paylaşmayı, ortak aklı birlikte oluşturmayı ve etkin bir biçimde yönlendirmeyi hedefliyoruz.

Bu hedefe ulaşmak için de sektörün tüm paydaşlarıyla yazılım sanayicilerimiz, stk’lar, meslek birlikleri ve odaları, Cumhurbaşkanlığı, Yazılım ve Donanım Endüstrisi Başkanlığı, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı, İlgili Bakanlıklar ve Bağlı Kamu Kurumları, Üniversiteler, Eğitim kurumları, Danışmanlık kuruluşları, Sermaye yatırım, finans şirketleri, bilişim hukuku uzmanları, akademisyenler, yurtiçi ve yurtdışındaki mühendislerimiz, girişimcilerimizin de yer aldığı Türkiye Yazılım Endüstrisi Ekosistemini geliştirecek ve büyütecek şekilde çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız.

YAZILIM SEKTÖRÜMÜZ ENVANTER SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ

Göreve gelir gelmez, veri temelli yapılanma hedefimiz doğrultusunda ilk önce gündeme taşıdığımız konulardan biri de Yazılım Sektörü Envanter sorunumuz oldu.

Bu konu başta Yazılım Meclisimiz, TOBB olmak üzere ilgili bakanlıklarımız ve de sivil toplum kuruluşlarımız tarafından benimsendi ve sahip çıkıldı. Bizde bu çerçevede STK Başkanları ile yaptığımız toplantılar sonucu bir yandan da Bilişim Envanterimizin de oluşmasını TOBB Yazılım Meclisi olarak üstlendik ve çalışmalara başladık.  

ÇALIŞMA GRUPLARIMIZLA EKOSİSTEM PAYDAŞLARIYLA BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ

 Yazılım Meclisi olarak Başkanları Meclis Üyelerimiz arasından seçilecek ve aktif çalışacak çalışma grupları oluşturuyoruz. Bu gruplara Meclis dışından da katılımı sağlayacak şekilde altyapılarımızı oluşturmaya başladık. Kısa bir süre sonra duyurularımızı yapacağız. Ana başlıklarıyla planladığımız çalışma gruplarımız ;

 • Yazılım Endüstrisi Ekosistemi İletişim ve İlişkiler
 • Yasal Düzenlemeler ve Mevzuatlar
 • Sektörel Gelişim, Büyüme ve İhracat
 • Projeler
 • Veri Değerlendirme ve Analiz
 • Teknik Değerlendirme ve Danışma

YAPISAL ve KALICI ÇÖZÜMLER İÇİN PROJELERİMİZİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ

Şu an yürümekte olan SoftAway projemiz dışında meclisimizde görüşmekte olduğumuz birçok projemiz bulunmaktadır. Ancak bu projeler içerisinde en acil ve öncelikli olan Türkiye Yazılım Envanteri Projesidir. Diğer projelerimiz üzerinde çalışmalarımız devam etmektedir.

Türkiye Yazılım Endüstrisi Yurtiçi Gelişimi, Yurtdışına Açılma, İhracat, İşgücü ve İstihdama Yönelik Çözüm Önerilerimiz 

Sektörümüzün önündeki sorunları, ekosistemi oluşturan tüm paydaşlar ile birlikte “Ülkemiz İhracatına Sektör olarak katkımızı ve de Yazılım İhracatını arttıracak, Sektörü büyütecek, Dijital Dönüşümü, Sanayi 4.0 ‘ı, Toplum 5.0 ‘ı her alanda gerçekleştirebilecek, Dijital Türkiye hedefine ulaştıracak, Dijital Ekonomiye geçiş yaparak Dünyada yazılımda söz sahibi olmamızı sağlayacak ve ülkemiz ekonomisine olan katkımızı artıracak şekilde” çözüm önerilerimizle bu hedeflere ulaşacağımıza, mevcut kanun, genelge ve kararnamelerle mevzuatlarda yapılacak değişiklikler ve iyileştirmelerle yapabileceğimize inanıyoruz.

Öncelikle ülkemiz milli politikasında yer alacak, uzun vadeli ve gelecekteki tüm politikalara yön verecek, Milli Teknoloji Hamlesi Eylem Planlarını da gözetecek TÜRKİYE YAZILIM ENDÜSTRİSİ GELİŞİM ve BÜYÜME STRATEJİLERİ ve UYGULAMA PLANINI hazırlamalıyız. Bu plan; Yerli ve Milli Yazılım üretim planlarımızı, stratejilerimizi, stratejik teknolojik alanları, hedeflerimizi ve Uluslararası Yazılım Endüstrisi ile işbirliklerini de içermeli, Türkiye Dijital Stratejisine rehberlik edecek şekilde dijital yol haritamızı da oluşturmalı ve yazılım endüstrisi ekosistemi içerisinde yer alan tüm paydaşlar, STK’larla hep birlikte, ilgili kurum ve kuruluşlarla eşgüdümlü bir şekilde hazırlamalı ve Ülkemiz Milli Politikaları içerisinde yerini alması için var gücümüzle çalışmalıyız.

Sektörel sorunları çözmeye ve sektörü büyütmeye yönelik belirlediğimiz sektör içi ve dışı belli başlı çalışma konuları ve çözüm önerilerimiz 

Yazılım Meclisi olarak sorunlarımızı kalıcı çözmeye yönelik yapısal modeller üzerinde inceleme ve araştırmalarımızı da başlatmış bulunmaktayız.

YERLİ YAZILIM ÜRETİMİNİN DESTEKLENMESİ

 • Tüm sektörlerde dijital dönüşüm ve gelişimde, sanayi 4.0 ve tüm teknolojik alanlarda, üniversiteler ve kamu kurumlarında ihtiyaç duyulan yazılım alımlarında, yazılım sektörünün ve de yerli yazılım üreticilerinin tercih edilmesine yönelik kullanıcı teşvik ve destek alt sistemleri geliştirilmeli, vergilerde de ek avantajlar sağlanmalıdır.
 • Kamu referans sistemi geliştirilerek başarısı kanıtlanmış yerli yazılımların devlet kurumları tarafından desteklenmesi sağlanmalıdır.
 • Kamu alımlarında yerli yazılımlar da ürün (lisans) kapsamında satın alınabilmelidir.
 • Yerli, Milli Yazılımın ülke içi kullanımında, Kamu Yazılım alımlarında, Kamu İhale Kanunu ve diğer kurumların satınalma mevzuatlarında bir an önce iyileştirmeler yapılmalıdır.
 • Yazılım üreticisi lisans ve mülkiyet haklarının korunması için gerekli altyapıların geliştirilmesi ve sorunların çözülmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır
 • Yerli ve Milli Yazılımların, üretimi ve kalite standartlarının yükseltilmesi için Ulusal Standartlarımız geliştirilmeli ve çeşitlendirilmeli, yurtdışında aranan standartlara yönelik geçerliliği sağlanmalıdır.
 • Bilişim Suçları, dolandırıcılık konularını engellemeye yönelik ülke genelinde seferber olunarak farkındalık oluşturma ve bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır.

İNTERNET ve BULUT BİLİŞİM ALTYAPILARININ GELİŞİMİ

 • Yüksek hızlı fiber internet altyapıları tüm ülke geneline yayılmalı ve erişim hızları arttırılmalıdır.
 • Yerli veri merkezleri ve yer sağlayıcılara yönelik teşvik ve destek mekanizmaları düzenlemeleri yapılmalı, aynı zamanda bu statülere ilave olarak veri sağlayıcı – veri barındırma sağlayıcı yapıları da oluşturulmalıdır.
 • 5G teknolojilerine yönelik yazılım üretimleri ve kümelenmeleri teşvik edilmeli, gerekli imtiyazlar ve destekler öncelikle sağlanmalıdır.

YAZILIM ENDÜSTRİSİ SEKTÖREL GELİŞİMİ

 • Türkiye Yazılım Endüstrisi Çeşitlendirilerek Güçlendirilmeli, Yeni Alanlar Desteklenmeli ve İhracatı Artırıcı Yenilikçi Yöntemler Geliştirilmelidir.
 • Hizmetlerle bütünleşik ürünleştirme ve beraberinde satışı teşvik edilmeli ve yasal altyapısı üzerine çalışmalar güçlendirilmelidir.
 • Yazılım sektörü SaaS/IaaS/PaaS modellerine uygun gelişim sağlanmalı, üretimine hız verilmelidir.
 • Yazılım endüstrimizde faaliyet gösteren firmaların NACE kodları ile ve de yetkinlikleri, faaliyetleri çerçevesinde sınıflandırılmasına yönelik çalışma yapılması, ar-ge, üretim ve alım süreçlerinde bu sınıflandırmanın da referans alınmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Benzer bir şekilde yazılım geliştirici işgücünün de yetkinlikleri ve uzmanlıkları çerçevesinde sınıflandırmaları yapılmalıdır.
 • Gömülü yazılımlar için sektörler arası yazılım sektörümüzle işbirlikleri geliştirilmeli, gömülü yazılımlarda yazılım ihracat verisi olarak yer almalıdır.
 • Yazılım sektörünün diğer sektörlerle daha etkin işbirlikleri ve işbirlikteliklerine destek olunmalı ve bu tür oluşumların artmasına yönelik çalışılmalıdır.
 • İhracatı Artırıcı Yenilikçi Yöntemler Geliştirilmelidir.
 • Yazılım alanına yönelik girişimcilerin artması için doğru alanlar ve doğru yönlendirmeye yönelik çalışmalar yapılmalıdır.
 • Uzaktan çalışma modeli geliştirilmeli, yazılım geliştiricilere teknoparklar dışında uzaktan çalışmaya yönelik altyapılar geliştirilmeli, denetim mekanizmaları oluşturulmalı ve uzaktan çalışma üretim desteklenmelidir.
 • Yazılım sektörü olarak DEVOPS ve AGILE metodolojileri üzerine yoğunlaşılmalı, oluşan yeni yaşam tarzı çerçevesinde uzaktan çalışmaya önem ve destek verilmelidir.
 • Oyun Yazılımlarına yönelik üretim, yatırım stratejileri gözden geçirilmeli, ihracat hedef odaklı yenilenmelidir.
 • Yazılım üretimlerinde engellilerinde kullanımına uygun üretime yönelik çalışmalar yapılmalıdır.
 • Yazılım projelerinin sorunsuz tamamlanmasına yönelik sürekli iyileştirilen dinamik bir alım politikası oluşturulması, yazılım geliştirme öncesinde gereksinim analizi ve kapsam tanımlama için paydaş analizi ve saha analizi çalışmaları yapılmasına yönelik stratejiler ve politikalar hayata geçirilmelidir.

EĞİTİM, NİTELİKLİ İŞGÜCÜ ve İSTİHDAM

 • Teknolojideki gelişmeleri yakinen takip edip eğitim ve ileriye yönelik istihdam gereksinimimizi önceden belirleyecek altyapılar oluşturulmalıdır.
 • Nitelikli yazılım işgücünün istihdamın korunması ve artırılmasına yönelik kamu kurumlarınca sağlanan destek kriterleri (personel sayısı, personele sağlanan haklara ilişkin limitler) sektöre özel revize edilmelidir.
 • Yazılım geliştirmede ihtiyaç duyulan tüm dallarda kısa vadede işgücü açığını kapatacak çözümler geliştirilmeli ve ilerisi için gerekli hazırlıklar yapılmalı, altyapılar oluşturulmalıdır.
 • Meslek liselerinin yapısının teknolojik alanlarda nitelikli iş gücü ihtiyacına cevap verebilir hale getirilmeli ve yazılımcı eğitim müfredatları gelecek teknolojilere ve ülkemizin yazılım işgücü ihtiyacına göre yenilenmelidir.
 • Staj sürelerinin ve yönteminin teknolojik alanda nitelikli iş gücünü oluşturmaya destek verecek şekilde, reel sektörlerle işbirliği içinde düzenlenmelidir.
 • Yetkin ve nitelikli insan gücü oluşturmaya yönelik yazılım akademileri oluşturulmalıdır.
 • Üniversitelerdeki Yazılım Mühendisliği Eğitim Müfredatı gelecek teknolojilere ve ülkemizin yazılım işgücü ihtiyacına göre yenilenmelidir.
 • İlkokuldan lisans üstüne kadar her seviyede yazılımın ileriye dönük isitihdam ihtiyaçlarına yönelik oluşturulan politikalar ve stratejiler çerçevesinde verilmeli, bilinçlendirmeye genç yaşlarda önem verilmeli, özellikle de Yapay Zekâ konusunda üniversitelerle işbirliği yapılmalıdır.
 • Kamu kurumları BT ve Yazılım Ekiplerinin eğitimine de önem ve öncelik verilmelidir.
 • Yazılım sektöründeki küçük büyük firmaların gelişim ve büyümelerini sürdürebilmeleri için nitelikli iş gücünü uzun süre istihdam etmesi ve koruması gerekmektedir. Öte yandan yarı kamu statüsünde üretim yapan kurumlarında nitelikli işgücü ihtiyacı bulunmaktadır. Bu tür kuruluşların yazılım sektör firmalarından nitelikli işgücü transferlerine yönelik özel sektörü koruyucu bir dizi önlemler alınmalı ve düzenlemeler yapılmalıdır.
 • Yurtdışı kaynaklı yazılım firmalarıyla ilişkiler, işbirlikleri ve yerli yazılım sektörümüzün gelişimine, bilgi ve deneyim transferine yönelik ortaklık yapıları ve yatırım imkanları üzerinde çalışmalıdır.
 • Yurtdışındaki beyin gücü ile olan işbirliği ve sinerji olanakları geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmalıdır.
 • Bakanlıklar ve bağlı Kamu Kurumları, ülkemiz milli güvenlik menfaatleri ve stratejik alanları dışında kalan alanlarda yazılım sektörün gelişimini, pazardaki büyümesini engelleyici ve sektörümüzle rekabet edici nitelikteki yazılım üretimlerini özel sektöre devretmeli ve teşvik etmelidir.

SEKTÖREL TEŞVİKLER, DESTEKLER ve AR-GE

 • Ar-Ge faaliyetleri gelecek 30-50 yıllık teknolojilere dönük daha nitelikli hale getirilmeli ve Uluslararası patent sayılarının arttırılması hedeflenmelidir.
 • Yapay Zekâ üzerine ar-ge çalışmalarına süratle öncelik verilmeli ve Türkiye Dijital Stratejisi içerisinde öncelik verilmelidir.
 • 10 Yıla kadar Yapay Zekânın daha çok hayatımıza gireceğini düşünerek 6G üzerine geleceğe dönük Ar-Ge çalışmaları yapılmalı ve desteklenmelidir.
 • Yazılım girişimcileri ve geliştiricilerine yönelik finans kaynakları (ön finansman, yatırım sermayesi v.b.) üzerine yenilikçi yapılar geliştirilmelidir.
 • Ar-Ge Merkezleri için sağlanan kazanç istisnası ve personel istisnası Teknoparklardaki düzeye getirilmelidir.
 • Yerinde ar-ge merkezi uygulaması ar-ge personeli sayısı limiti 5 ‘e indirilmelidir.
 • Yazılım ürün ve hizmet ihracatı yapan firmalara ön ödemeli finansal destekler ve teşvikler sağlanmalıdır.
 • Ürün ve Hizmet olarak yurtdışı pazarlama ve satış faaliyetlerine daha nitelikli destekler (yarı kamu ortak satış platformu, yurtdışı temsilciliklerle ilişkiler, yurtdışı projelere teşvik/hibe/kredi desteği) sağlanmalıdır.
 • Yazılım hizmet ihracatçılarına sağlanan tüm destek mekanizmalarının yazılımın ürün olarak ihraç edilmesinde de kullanılması yönünde revize edilmelidir.
 • Yurtdışında büyümek ve rekabette güçlenmek için yerli ve/veya yabancı firma satın alımlarında yerli sermaye öncelikli olarak desteklenmelidir.
 • Turquality ve marka desteğinin mal ihracatından farklı olarak Yazılım Ürün ve Hizmetlerinin özel kültür ve deneyim gerektirmesi nedeniyle; değerlendirme kriterlerinin sektör özelinde yeniden hazırlanması, soru setinin yenilenmesi, denetçilerin sektörde uzmanlaşmış olması gibi gerekliliklerin oluşması sebebiyle tebliğin sektör ihtiyaçlarına göre yenilenmelidir.
 • Türkiye Açık Kaynak Yazılım Politikaları ve yürütülen çalışmalar öncelikli olarak desteklenmeli, bu yönde üretimlere ve gerekli açık kaynak destek, servis, danışmanlık altyapılarına yatırımlar yapılmalıdır.
 • E-ticaret alanındaki girişimlerin arttırılması, alışverişlerde internetin ve e-ticaretin kullanımının teşvik edilmesi, yaygınlaştırılmasında yerli yazılımlar desteklenmelidir.
 • Uluslararası Yazılım Firmalarıyla işbirliği ve ortak yatırım imkanlarının geliştirilmesi, yurtdışı yazılımlara entegre olmaya yönelik yazılımların geliştirilmesi desteklenmelidir.
 •  Siber güvenlik alanında daha fazla uzmanlaşmaya yönelik stratejik planlar yapılmalı, bu alana yatırımlar artırılmalı, nitelikli işgücü yetiştirilmesi çabalarına hız verilmelidir.
 • Kadınların yazılıma olan ilgisinin artırılması, ar-ge yapmaları yönünde ve de yazılım geliştirme süreçlerinde liderlik yapmaları yönünde teşvik ve destekler uygulamaya koyulmalıdır.

 YARARLANILAN KAYNAKLAR ve ALINAN KATKILAR:

 • TOBB YAZILIM MECLİS ÜYELERİ, YASAD, TBD, TBV, TÜBİSAD, TÜSİAD, IDC RAPORLARI
 • SANAYİ BAKANLIĞI DİJİTAL DÖNÜŞÜM, YAZILIM STRATEJİSİ ve EYLEM PLANLARI

 

 

 

 

 

 

Önceki Söyleşi: Dünya Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz
Sonraki Söyleşi: EPDK Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Mehmet Yılmazer

Benzer Yazılar

Röportajlar

TOBB Türkiye Yazılım Meclisi Başkanı Melek Bar Elmas ile Söyleşi

TOBB Türkiye Yazılım Meclisi Başkanı Melek Bar Elmas: “Sadece İlkokula Kodlama Dersi Koyarak Türkiye’yi Bilişim Çağına Hazırlayamayız” 200