BM-CEPA Üyesi ve TODAİE Öğretim Üyesi Prof. Dr. Türksel Kaya Bensghir ile Söyleşi

BM- CEPA Üyesi ve TODAİE Öğretim Üyesi Prof. Dr. Türksel Kaya Bensghir:

BM Kamu Hizmet Ödüllerine İlgi Ülkemizde UYAP’ın Başarısı ile Arttı…

BM Kamu Hizmet Ödüllerine ilginin ülkemizde UYAP’ın başarısı ile arttığını ve 2015’te AFAD Akfen Suriye Kampı projesi ile devam ettiğini belirten Bengshir; henüz kamu kurumlarımızın ve özellikle üst düzey yönetici ve politika geliştiricilerin bu etkinlikle ilgili farkındalık düzeylerinin düşük olduğunu söyledi. Bengshir, başvuru süreci ile ilgili kurumlarımıza destek verecek yapı ve mekanizmaların eksik olduğunu ve bu konuda gelecek yıllardaki başvuruları ve ödülleri artırmak üzere TODAİE  ve TBD bünyesinde BM Kamu Hizmet Ödüllerine destek mekanizmalarının  oluşturulmasının yararlı olabileceğini aktardı.

 Arzu Kılıç

Günümüzde birçok ülke için çok kritik bir konu olan ve önemi uluslararası boyutta giderek artan “Birleşmiş Milletler (BM) Kamu Hizmeti Ödülleri” hakkında bilgilendirmek istiyoruz sizleri. Dünya genelinde kamu hizmetlerinde yeniliği geliştirmek ve teşvik etmek amacıyla düzenlenen uluslararası bir yarışma. 

Hükümet ve kamu-özel ortaklıkları da dahil olmak üzere dünyanın neresinde olursa olsun kamu hizmeti veren bütün kurumlar ödül için başvuruda bulunabiliyor. Ödüller çeşitli kategorilerde veriliyor. Her ödül döneminde kategoriler gözden geçiriliyor. Kazanan adaylar kamu hizmetlerinde mükemmellik arayışının en güzel örneklerini teşkil ediyor ve kamu hizmetlerinin nasıl etkin, verimli, şeffaf ve hesap verebilir olabileceğini gösteriyorlar.

Kurumların kendi adaylıklarını açıklamaları mümkün değil. Ancak, başvuruda bulunmayı düşünen kurumlar, hükümet veya sivil toplum kuruluşları tarafından aday gösterilebilirler.

Ülkemizi BM Kamu Yönetimi Uzmanlar Grubu-CEPA’da temsil eden TODAİE Öğretim Üyesi Prof. Dr. Türksel Kaya Bensghir ile “BM Kamu Hizmeti Ödülleri”ni konuştuk.

24 ülkenin temsil edildiği CEPA’da ülkemizin ilk defa 2013’te temsil edilmeye başlandığını vurgulayan Prof. Dr. Türksel Kaya Bensghir; “eDevlet uzmanı olarak CEPA’da Türkiye’yi temsil etmekteyim. 2015 döneminde gerçekleştirilen BM ödüllerinde hakem olarak yer aldım” dedi.

2003’te başlayan BM Kamu Hizmet Ödülüne ülkemizin yaklaşık 10 yıl sonra ilgi gösterdiğini belirten Bensghir, Türkiye’nin ilk defa Adalet Bakanlığı’nın UYAP SMS Bilgilendirme Sistemi ve UYAP ile kamu hizmetlerinde yolsuzluğu önleme başlığını taşıyan birinci kategoride ve Kamuda Bilgi Yönetimini Etkinleştirme başlığını taşıyan dördüncü kategoride birincilik ödüllerine layık görüldüğünü söyledi.

BM Kamu Hizmet Ödüllerine ilginin ülkemizde UYAP’ın başarısı ile arttığını ve bu ilginin 2015’te AFAD Akfen Suriye Kampı projesi ile devam ettiğinin altını çizen Bensghir, “Diğer ülkelerle kıyaslandığında ülkemizde bu ödüllere ilginin yüksek olduğunu söyleyemeyiz” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Kamu Hizmet Ödülleri Nedir? Hangi kategorilerde veriliyor?

Kamu Hizmetlerinde Mükemmellik Konusunda Uluslararası Tanınmış En Prestijli Ödül

-İlk defa 2003’te verilmeye başlanan Birleşmiş Milletler (BM) Kamu Hizmeti Ödülü, her yıl 23 Haziranda kutlanan BM Dünya kamu hizmet gününde verilen kamu hizmetlerinde mükemmellik konusunda uluslararası tanınmış en prestijli ödül. Ödüller BM ECOSOC bünyesinde yer alan CEPA- Kamu Yönetimi Uzmanlar Grubu üyelerinin hakemliğinde değerlendirilerek sonuçlandırılıyor. 24 ülkenin temsil edildiği CEPA’da ülkemiz ilk defa 2013 yılında temsil edilmeye başlandı. eDevlet uzmanı olarak CEPA’da Türkiye’yi temsil etmekteyim. 2015 döneminde gerçekleştirilen BM ödüllerinde hakem olarak yer aldım.

Her ödül döneminde kategoriler gözden geçiriliyor. 2017’de üç kategori dikkat çekmekte;

  • Kapsayıcı hizmetler ve katılım yoluyla yoksullara ve en savunmasız kişilere ulaşma;
  • Kamu hizmetinde şeffaflığı, hesap verebilirliği ve bütünlüğü teşvik etmek;
  • Sağlık hizmetlerinin sunumunda yenilik ve mükemmellik (SDG’lerden biri olarak).

-BM Kamu Hizmeti Ödülleri, dünya genelinde kamu hizmetlerinde yeniliği geliştirmek ve teşvik etmek amacıyla düzenlenen uluslararası bir yarışma. BM Kamu Hizmet Ödülleri’nin Türkiye’deki önemine geçmeden önce dünyadaki önemi nedir?

Eylül 2015’te 193 BM Üyesi Devlet tarafından kabul edilen 2030 Gündemi ile gözden geçirildi.  Uyumlu hale getirildi. Dünya çapında ülkelerde demokratik, daha etkin ve sorumlu bir kamu idaresine yol açan yaratıcı ve yenilikçi hizmetleri ödüllendirmekte. Kamu hizmetlerinde profesyonellik ve görünürlüğünü teşvik ederek en başarılı örneklerin diğer ülkelere yayılmasına öncülük etmekte.Kamu hizmeti sunumunda “kimse geride kalmasın” prensibine önem verilen 2030 Gündeminde yer alan hedeflerin özellikle kamu hizmetlerinin yenilikçi yaklaşımlarla yoksul ve en savunmasız toplulukların hayatlarını iyileştirecek adımların atılmasını ve halkın kararlara katılımını sağlayacak yaklaşımların ön planda tutulması teşvik edilmekte.

BM Kamu Hizmeti Ödüllerini hangi ülkeler kazandı?

Batı Asya birincilik ödülü – ASAN Service – Azerbaycan ve AFKEN Suriye Kampı (AFAD)– Türkiye

2015 yılında dört temel kategoride birincilik, ikincilik ve üçüncülük olmak üzere toplam 22 ödül verildi. Ödüllerin bölgelere dağılımı Tablo 1’de.

 

Tablo 1 Ödüllerin bölgelere dağılımı

Tüm kategorilerde aşağıda listelenen ülkeler ve projeleri ödüle layık görüldü.

Kategori 1 – Kamu hizmetleri sunumunda yenilik

Afrika birincilik ödülü – Huduma Kenya

Asya Pasifik birincilik ödülü- Sabar Shouchagar India ve Songpa Solar Nanum Power Plant – Republic of Korea

Latin Amerika ve Karayipler birincilik ödülü Express Autor – Mexico

Batı Asya birincilik ödülü – ASAN Service – Azerbaijan ve AFKEN Suriye Kampı (AFAD)– Turkey

Kategori 2 – Yenilikçi Mekanizmalar aracılığıyla kamu politika süreçlerine katılımı teşvik

Avrupa ve Kuzey Amerika birincilik ödülü  – Irekia – Eusko Jaurlaritza – Spain

Kategori 3 – Bilgi çağında entegre e-devlet gelişiminin (whole of government) teşvik edilmesi

Asya Pasifik birincilik ödülü- Work Right initiative – Singapore

Avrupa ve Kuzey Amerika  birincilik ödülü  e-Business Register – Estonia

Latin Amerika ve Karayipler birincilik ödülü National Information System – Ecuador

Batı Asya birincilik ödülü – Emirates National Validation Gateway – United Arab Emirates

Kategori 4 – Kamu hizmet sunumunda toplumsal  cinsiyete duyarlılğın  teşvik edilmesi

Asya Pasifik birincilik ödülü- Fighting Violence against women – Republic of Korea

Avrupa ve Kuzey Amerika birincilik ödülü Institute for Women, Implementation of Basque law for Equality of Women and Men – Spain

Bu sene yarışmaya katılma süresi 17 Mart 2017’de sona erecek.  Henüz Türkiye’den kimlerin aday olduklarını da bilmiyoruz. Yarışma sonuçları 23 Haziran 2017 dünya kamu hizmetleri günü kutlamaları kapsamında Hollanda’da yapılacak etkinlikle sahiplerine verilecek.

BM Kamu Hizmeti Ödülleri’ne ilk defa 2012’de Türkiye’den UYAP (Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi) birincilik ödülü almıştı. 2015te ise Akfen Suriye Kampı projesi aldı. BM Kamu Hizmeti Ödülleri güçlü kamu politikaları ve destekleyici yönetişim yapılarına ihtiyacımızdan ve toplumların ihtiyaçlarına hızla ve tutarlılıkla karşılık verebilmesi açısından her ülke için çok önemli. Bu nedenle Türkiye bu ödüllere gereken önemi veriyor mu?

-2003’te başlayan BM Kamu Hizmet Ödülüne ülkemiz yaklaşık 10 yıl sonra ilgi gösterdi. Nitekim Türkiye ilk defa Adalet Bakanlığı’nın UYAP SMS Bilgilendirme Sistemi ve UYAP ile başvurdu ve kamu hizmetlerinde yolsuzluğu önleme başlığını taşıyan birinci kategori ile Kamuda Bilgi Yönetimini Etkinleştirme başlığını taşıyan dördüncü kategoride Batı Asya bölgesinde birincilik ödüllerine layık görüldü.

BM Kamu Hizmet Ödüllerine İlgi Ülkemizde UYAP’ın Başarısı ile Arttı

BM Kamu Hizmet Ödüllerine ilgi ülkemizde UYAP’ın başarısı ile arttı ve 2015’te AFAD Akfen Suriye Kampı projesi ile devam etti. Diğer ülkelerle kıyaslandığında ülkemizde bu ödüllere ilginin yüksek olduğunu söyleyemeyiz. Henüz kamu kurumlarımızın ve özellikle üst düzey yönetici ve politika geliştiricilerin bu etkinlikle ilgili farkındalık düzeylerinin düşük olduğu görülmekte. Ayrıca başvuru süreci ile ilgili kurumlarımıza destek verecek yapı ve mekanizmaların eksik olduğunu söyleyebiliriz. Bu konuda gelecek yıllardaki başvuruları ve ödülleri artırmak üzere TODAİE  ve TBD bünyesinde BM Kamu Hizmet Ödüllerine destek mekanizmaları  oluşturulabilir.

Ayrıntılı bilgi için;

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un-dpadm/unpan049650.png

http://www.un.org/en/events/publicserviceday/award.shtml

UN  CEPA- Committee of Experts on Public Administration Birleşmiş Milletler Kamu Yönetimi Uzmanlar Komitesi https://publicadministration.un.org/en/CEPA/session16

Önceki BAU ve Riot Games Güçlerini Birleştirdi
Sonraki Samsung Geleceğin Mucitlerini Arıyor!

Benzer Yazılar

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!