Sunuş (Temmuz Sayısı)

Temmuz sayımızda da sizlere ulaşmanın mutluluğunu yaşamaktayız.

Derneğimizin kuruluşunun 50. Yıl kutlamaları çerçevesinde Nisan-Haziran aylarını kapsayacak şekilde; dergimizin bu yılki ilk sayısı, TBD’nin 50 yılını anlatan bir kitap, Sayın Aktepe’nin konuşmalarından oluşan bir derleme, 2019-2020 Dönemi Çalışma Raporu gibi yayınların da içinde yer aldığı oldukça yoğun bir dönem geçirdik.  Bunlara ek olarak bu sayının oluşturulması ile bugüne kadar çıkan tüm Bilişim Dergilerinden tarama sonucu oluşturulan, bir anlamda 50 yılın özeti diyebileceğim bir seçki sayısının hazırlıklarını da saymalıyım.

Geçen süreç içinde dergimizin bu yılın ilk sayısının kapağında yer alan yıl ve sayı bilgisine ilişkin olarak bazı sorularla karşılaştım; öncelikle onu burada açma gereği duyuyorum. Dergimizin yeniden yayımlanması için Basın Bürosuna kayıt başvurusu yapılması gerektiğinden yasal zorunluluk nedeniyle ilk sayımız için kapakta “yıl 1, sayı 1” şeklinde yazmamız gerekti. Bununla birlikte dergi künyesinde geleneksel yılımızı “49”, sayımızı da “185” ayrıca belirttik.

Bir diğer konu ise şöyle: Dergimizde işlenen konuların çeşitliliğini gören kimi dostlarımız hedef kitlemizin tam olarak kim ya da kimler olduğu soruyorlar. Dikkatli gözler şu ayrıntıyı gözden kaçırmamışlardır: Bizler önceki sayılarda da olduğu gibi bir “Bilişim Kültürü Dergisi” çıkarmaya odaklandık. Tek başına bir kurum dergisi olmak ya da sadece bilinen belli başlı bilişim konularına yönelmek gibi bir eğilimimiz içinde değiliz.

Türkiye Bilişim Derneği’nin üye sayısı bugün on iki binin üzerindedir. Bu sayının içinde çok farklı alanlardan üyelerimiz bulunmaktadır. Kaldı ki bilişim alanında belirleyici ve öncü olmayı kendisi için görev olarak gören Derneğimizin hedef kitlesinin sadece üyeleriyle sınırlı kalamayacağı açıktır. O nedenle dergimiz üyelerimizle birlikte kurumlara, kuruluşlara, üniversitelere, sivil toplum örgütlerine, bir başka deyişle “yolu bilişimle kesişen” herkese seslenebilmelidir.

Bizler Yayın Kurulu olarak her sayı öncesinde gündemden de kopmayarak bu yönde içerik belirlemeye çalışıyoruz; ancak değerli okurlarımızın bize bu konuda da yönlendirici katkılarının olabileceğini düşünmekteyiz. Görüş ve önerilerinizi bize [email protected] adresi üzerinden her zaman iletebilirsiniz. Dergimizin sizlerin de katkılarıyla toplumumuzun bilişimle ilgili belleğini canlı tutacağına ve bilişim kültürüne katkı sunacağına ve geliştireceğine inanıyorum.

Esenlik dileklerimle.

Ahmet PEKEL

Yayın Kurulu Başkanı

Önceki Siber Güvenlik: “Bir Tedarik Zinciri Saldırısı” ve Çıkarılan Dersler
Sonraki Başyazı (Temmuz Sayısı)

Benzer Yazılar