Başyazı (Mayıs Sayısı)

Nisan 1972:Türkiye Bilişim Derneği’nin kuruluşundan bir yıl sonra “Bilişim Derneği Haberleri” nin ilk sayısı yayımlanıyor. Dergi, gerçek bir belgelik niteliğiyle, TBD’nin planlı ve hızlı başlangıcını, gündemini, etkinliklerini yansıtmayı amaçlayacak ve 8. sayıda “Bilişim” başlığı benimsenecektir.

Bu adım, Türkiye’yi gelişime, geleceğe yönlendirecek uzun bir yolculuğun başlangıcı ve Bilişim Dergisi de bilişim uygulamalarının Türkiye’de belirmeye başlaması ve örgütlenip genişlemesinin bir tanığıdır.

“Bilişim Kültür dergisi” alt başlığıyla Türkiye’nin bilişim çağına ayak uydurma çabalarıyla birlikte öne çıkan dergimiz, bilişim teknik biliminin Türkiye’deki sözcüsü ve TBD’nin üstlendiği endüstriyel, toplumsal ve iletişimsel görevlerin tamamlayıcı bir unsuru olarak da görülmelidir.

        Bilişim teknolojilerinin ekonomik hayatta öneminin anlaşılması ve kullanımının yaygınlaşması amacıyla “Bilişim Kültürü Dergisi” alt kimliği ile yalnızca bilişim alanının değil, bilişim hizmetlerinden yararlanan ve bu konuya ilgi duyan herkese, genel kamuoyuna seslenen nitelikli bir süreli yayın olmuştur.

Sivil Toplum Kuruluşlarının bir ülkenin kalkınması kapsamında çok geniş bir alanda sorumlulukları vardır. STK’lar çözüm ortağı olarak ülke politikalarına model oluşturmakla birlikte, toplum yararını en üst düzeye taşıyan ortamlar yaratırlar.

Bilişim Dergisi de bir STK ürünü olarak bağımsızlıkçı, ulusalcı, barışçı, TBD çizgisinde Türkiye’yi bilişim toplumuna dönüştürme amacına uygun bir şekilde e-dönüşüm Türkiye tasarısı için toplumsal alt yapıya bilişim kültürünü yaymaya çalışmıştır.

Bilişim, daha ilk sayısından başlayarak Türkçe’nin zengin anlatım olanaklarından ve geliştirdiğimiz Türkçe bilişim terimlerinden yararlanarak çok özenilmiş gelişkin bir Türkçenin en güzel örneklerini sergilemiş, bu dikkatli çabasını daima sürdürmüştür.

Gönüllü çabalarla ve olağanüstü fedakârlıklarla amatörce çıkarılan bir yayında üst düzey profesyonel çizgiyi yakalamak TBD gönüllülerinin daimi yüksek mükemmeliyet niteliğinden kaynaklanmıştır.

Başka bir deyişle, Bilişim Dergisi yalnızca uygarlığın yeni bir aşamasına ayak uydurmak üzere Türk toplumuna bilişim devrimini duyurmayı amaçlayan içeriğiyle değil yayın ilkeleri, anlatımı, tasarımı ve biçemiyle o çağda Türkiye’de, o yıllarda henüz örneği görülmemiş bir özen ve toplumsal iletişim çabasının bir “nitelik örneği” olma savaşımının öncülüğünü yapmıştır.

Zaman zaman maddi kaynak sorunları nedeniyle oluşan mütevazı görünüşüne karşın, içeriğinin etki ve zenginliğinden hiçbir zaman kaybetmemiştir.

Sivil toplum kuruluşlarının görevi, dünyadaki hızlı gelişimlere uyum sağlayarak değişime öncülük etmektir. Bunun için de gerektiğinde toplumun duyarlılığını dile getirir, gerektiğinde de toplumsal ya da sektörel bir mücadelenin içinde olurlarBu özellikleriyle STK’lar, gelişmiş ülkelerde bir sektör haline dönüşmüştür. Ülkemizde de kamu ve özel sektörün arkasından, etkin 3.sektör olarak kabul edilmektedir.

Paydaşlarının güçlü ve zayıf yönlerini, önündeki fırsatları ve sektörü tehdit eden unsurları belirleyerek, sektörün kalkınma stratejisinin belirlenmesi açısından STK’lar önemli oluşumlardır. Paydaşların standartları yakalaması için yapılan çalışmalar da ancak sektörel dernek çatısı altında toplanan, mesleki sorunlarına ortak çözüm üreten, sektör mensupları tarafından yapılmaktadır.

Bilişim kültürünü yaymayı hedefleyen TBD de, bu niteliğe sahip olarak, kurulduğu 1971’den beri bilişim bilincine varmış insanları aynı şemsiye altında bir araya getirip çağdaş, kültürel değişimi sağlama uzgörüsüyle faaliyetlerini sürdürdü. Ülkemizin bilişim tarihinde dergi, seminer, eğitim kursu, ulusal bilişim kurultayları ve bilişim şuraları gibi pek çok “ilk”te imzası bulunan TBD; kadınları, gençleri, çocukları, başka bir deyişle toplumun her ferdini hedef aldı ve aynı zamanda sektörel-mesleki olarak “entelektüel lider” ve birleştirici rolünü etkin bir biçimde üstlendi. TBD, ürettiği rapor, öneri ve bağımsız söylemleriyle toplumun her kesimi tarafından dikkate alınan öncü bir sivil toplum hareketine dönüştü.

Kurulduğundan bu yana bilişim teknolojilerinin yaşamdaki yeri ve yasalardaki düzenlenmeleriyle ilgili öngörü ve önerilerde bulunan TBD’nin, 50 yılı geride bırakırken arzusu bugüne kadar yapabildiklerini, bugünden sonra etki ve katkı olarak birkaç katına çıkarabilmektir.

Bir Sivil Toplum Kuruluşu için paydaşların kalkınması ve gelişmesi, hedeflediği sektörün de kalkınması demektir. Bu doğrultuda paydaşlar, birleşerek güçlenen, ortak yatırımla gelişen, verimliliğini artıran, hizmet anlayışını değiştiren bir yapıya dönüşmelidir. Kendini yenileyen, değişime ayak uyduran, fark yaratan çabalarımızın artmasıyla, sektörün büyüme gücü her geçen gün artarak devam edecektir.

Bilişim Dergisinin yayınlanmaya ve yaşamaya devam etmesi TBD’nin her bir gönüllüsünün yüreğinde olan bir dilektir.

Bugün bu dileği yine en iyi şekilde ortaya koymaktan büyük mutluluk duymaktayız. Elli yıllık bir yolu başı yukarıda yürümüş olan TBD’nin her ferdine ve tüm paydaşlarımıza gönülden sevgilerimle, nice 50 yıllara…

 

Rahmi AKTEPE

Türkiye Bilişim Derneği  (TBD) Genel Başkanı

 

 

 

 

 

 

Önceki Söyleşi: Bilişim Dergisi, İlk Canlı Yayınını Teyit.org Platformu ile Gerçekleştirdi
Sonraki Siber Güvenlik: “Bir Tedarik Zinciri Saldırısı” ve Çıkarılan Dersler

Benzer Yazılar