KOBİ’leri Dünya Atağına Kaldıracak Kongre

KOBİ’LERİ DÜNYA ATAĞINA KALDIRACAK KONGRE

1.KOBİLER VE BİLİŞİM KONGRESİ, 26 EYLÜL’DE ANKARA’DA

TBD, ASO VE ATO, KOBİLERİN GÜÇLENMESİ İÇİN EL ELE VERDİ

TBD GENEL BAŞKANI AKTEPE:

“HEDEFİMİZ, KOBİLERİMİZİ ULUSLARARARASI REKABETE HAZIRLAMAK”

Türk KOBİ’leri, bilişim ile donanarak, uluslararası rekabet gücüne kavuşacak. Türkiye’nin üretim, istihdam ve ihracatında önemli payı bulunan KOBİ’lerin, dünya standardında verimlilik ve rekabet gösterebilmesi amacıyla, 27 Eylül günü, Ankara’da, “1. Kobiler ve Bilişim Kongresi” düzenlenecek. Türkiye Bilişim Derneği(TBD), Ankara Sanayi Odası(ASO) ve Ankara Ticaret Odası(ATO) tarafından ortak düzenlenen Kongre’ye ilişkin olarak, TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe, “Gelenekselleştirme kararı aldığımız bu ilk Kongre, KOBİ’lerimizi, Avrupa standartlarını yakalaması için gerekli değişim ve dönüşüm yolunda destekleyici nitelikte olacak. KOBİ’lere, dijital dönüşümlerini hızlıca gerçekleştirmeleri ve 4. Endüstri Devrimini yakalamaları için yol göstereceğiz. Hedefimiz, KOBİ’lerimizi, uluslar arası rekabete hazırlamak” dedi.

TBD, ASO ve ATO, her Eylül ayında geleneksel olarak düzenleme kararı aldığı “Kobiler ve Bilişim Kongresi”nin ilk’ini, 27 Eylül günü, Ankara Sheraton Oteli’nde gerçekleştirecek.

“DESTEK VERMEK VE YOL GÖSTERMEK İÇİN BURADAYIZ”

TBD Genel Başkanı Aktepe, KOBİ’lerin dünyanın birçok ekonomisinde istihdamın ana kaynağını oluşturduğuna; bunun yanı sıra, yenilikçiliğin geliştirilmesi ve yayılması konusunda da ülkelerin lokomotif gücü olduğuna dikkat çekerek, Kongre’nin yapılış amacını şöyle anlattı:

“Ülkemizin ekonomik yapısı incelendiğinde de KOBİ’lerimizin üretim, istihdam ve ihracata olan katkılarından dolayı önemli bir konuma sahip olduğu görülmektedir. Ancak, üzülerek şahit olmaktayız ki ülkemizdeki KOBİ’lerin işgücü verimlilik ve rekabetçilik düzeyi, birçok Avrupa ülkesinden daha düşük. Bu durum, finansmana erişim, büyüme, yeni teknolojilere uyum sağlama, yenilikçilik ve kurumsallaşma alanlarında yaşanan sorunlardan kaynaklanıyor. Türk KOBİ’lerinin Avrupa standartlarını yakalayabilmeleri, hatta onlarla rekabet edebilmeleri için bu yönde bir değişim ve dönüşüm şart. Ancak bu değişim ve dönüşümü, elbette KOBİ’lerin tek başına yapmasını bekleyemeyiz. Kamu, üniversite, finans kuruluşları ve her biri sektöre öncülük eden sivil toplum kuruluşları değişim ve dönüşümün ana aktörleri olarak KOBİ’lere yol gösterici ve destekleyici olmalıdır. Kongre kapsamında düzenleyeceğimiz ‘çözüm ve farkındalık oturumlarının, KOBİ’lerin yönetim ve karar alıcılarına yol gösterici ve destekleyici olacağına inanmaktayız. Bütün bu nedenlerden dolayı, TBD olarak, “1. Kobiler ve Bilişim Kongresi”ni düzenlemekten büyük mutluluk duyuyoruz.”

“EKONOMİNİN İTİCİ GÜCÜ KOBİLER, KOBİLERİN İTİCİ GÜCÜ BİLİŞİM”

Sürekli gelişen ve değişen dünyada KOBİ’lerin yaşaması ve gelişmesi için sadece üretim yapmalarının artık yeterli olmadığını vurgulayan Aktepe, “Gerek bilişim sektöründen gerekse ilişkide olduğumuz sektörler nedeniyle çok iyi tanıdığımız KOBİ’lerin üzerlerindeki zorlukları kaldıracak ihtiyaçlarını biliyoruz. Bilişim sektörünün ülke gelişimine sağlayacağı katma değeri ve gücü bilerek, buna inanarak tam 46 yıldır TBD çatısı altında var gücümüzle uğraş veriyoruz. Bu anlamda, Kongre’nin sloganını da ‘Ekonominin itici gücü KOBİLER, KOBİLERİN itici gücü BİLİŞİM’ olarak belirledik. Hedefimiz, KOBİ’lerimizi uluslararası rekabete hazırlamak” dedi.

ULUSLARARASI REKABET İÇİN GEREKLİ 10 ALTIN KURAL MASAYA YATIRILACAK

Kongre konularını, “Dijital Dönüşüm ve Yeni Fırsatlar”, “Rekabet Gücü, Stratejiler ve Üretim Yapısı”, “Yenilikçilik ve AR-GE”, “Verimlilik”, “KOBİ’lere Güç Veren Çözümler (Siber Güvenlik Sigortası, Tares Taşınır Rehin Sicili, Kümelenme)”, “Bilişim Güvenliği Farkındalığı”, “Genç KOBİ ve Genç Girişimcilere Çözüm Önerileri”, “Melek Yatırımcılar ve Risk Sermayesi Kavramları”, “Rekabet Stratejileri ve Yönetişim” ve “Üreten KOBİ’ler için Kurumsal Kaynak Planlaması” olarak açıklayan Aktepe, Kongre kapsamında öncelikle ele alınacak konuları ise şöyle sıraladı:

  1. KOBİ’lerin büyümek ve gelişmek için ihtiyaç duydukları sermaye ihtiyacını karşılama yollarını tespit etmek.
  2. İşini büyütebilecek ve ihracat imkanlarını sağlayacak KOBİ’lerin; devletin, Avrupa Birliği’nin ve diğer kurum ve kuruluşların KOBİ’ler için sağladığı destek ve hibe programlarındaki son gelişmeleri öğrenmelerini sağlamak.
  3. Teknolojiyi etkin kullanım, yönetimde kurumsallaşama ve dış pazarlardaki rekabet üstünlüklerini sağlama yollarını göstermek.
  4. e-ticaret gibi yapılarla dijital dönüşüme ayak uydurabilmek ve teknolojiyi tanıyarak güvenli kullanmak için yapılması gerekenleri ortaya koymak
  5. KOBİ’ler için kurumsallaşma, girişimcilik ve ihracat, pazar araştırması, yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılım destekleri gibi teşvik ve destekler hakkında bilgi sağlamak.
  6. İşletmelerin ekonomik hayatta kalıcı olabilmesi, gelişmesi, güçlendirilmesi ve kurumsallaşması için yapılması gerekenleri belirlemek.
  7. Küreselleşme ile gelen; rekabet etkisinin, teknik ve ticari işbirliklerin ve uluslararası ilişkilerin KOBİ ve Esnaf ve Sanatkarlar çerçevesinde değerlendirilmesini sağlamak.
  8. Küreselleşmenin tüm ülkeleri etkileyen ekonomik olumsuzluklarının ortadan kaldırılması için yapılan çalışmalar ve KOBİ ve Esnaf ve Sanatkârlar ile Kooperatiflerin güçlendirilmesi için izlenen bilişim politikalarını değerlendirmek.
  9. Düşük katma değerli teknoloji kullanımının küçük ölçekli işletmelerin verimliliğine etkisini ve kayıpları ortaya koymak.
  10. KOBİ’lerin internet ortamında rekabet edebilmeleri için gereken bilgi ve teknolojileri değerlendirmek.

ÖNKAYITLAR İNTERNET’TEN YAPILABİLİR

Aktepe, Türkiye’deki birçok KOBİ’nin, aslında sağlanan fırsatlardan, dünyanın yeni eğilimlerinden ve teknolojinin değişiminden haberdar olamadığı için gerekli gelişimi gösteremediğini de vurgulayarak, “Tüm KOBİ’lerimizi, 26 Eylül 2017 tarihinde Ankara Sheraton Oteli’ne bekliyoruz” dedi.

KOBİ yöneticileri, karar alıcıları ve bilişim sorumlularının yanı sıra ilgili Bakanlık temsilcileri, genç girişimciler ve melek yatırımcıların da ilgi gösterdiği Kongre’ye, sınırlı sayıda katılımcı kabul edilecek. Katılım için ön kayıtlar, http://kobibilisim.org.tr/1-kobi-bilisim/kayit adresinden yapılabilecek.

 

 

Önceki Vodafone'dan Irma Kasırgası'nın Vurduğu Bölgelere Mobil İletişim Desteği
Sonraki Türk Dili Ustasını Kaybetti

Benzer Yazılar