TBD Ankara Şubesi YK Başkanı Nurcan Özyazıcı Sunay ile Söyleşi

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Ankara Şubesi YK Başkanı Nurcan Özyazıcı Sunay:

“Sadece Bilişim Sektörüne Değil Tüm Sektörlere Kadın Eli Değmesi Verimliliği Artıracak”

Kamuda en uzun süre Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı görevini yürüten birkaç kişiden birisi olduğunu vurgulayan Sunay,  Bilişim sektörünü ve TBD’yi çok yakından tanıdığını söyledi.  Sunay, TBD çatısı altında kadın erkek birlikte üretip, birlikte paylaşan ve Bilişim sektörünün gelişmesi için birlikte çalışan gönüllüleriz dedi.

 Arzu Kılıç

Geçtiğimiz aylarda Türkiye Bilişim Derneği (TBD)’ nin tüm şubelerinin seçim süreçleri tamamlandı ve yeni yöneticiler seçildi. Söyleşi sayfalarımız için TBD Ankara Şubesi’nin 6.Dönem İlk Kadın Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Nurcan Özyazıcı Sunay ile TBD’deki yeni dönem çalışmalarını, TBD’yi ve Bilişim sektöründeki kadın işgücünü konuştuk.

1985’te ODTÜ Matematik bölümünden mezun olan Sunay, Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nda bilişimci olarak çeşitli kademelerde çalıştı. 14 yıl Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı görevini yürüttü. 2012 ‘den beri Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nda Bakanlık Müşaviri olarak çalışmakta.

TBD Ankara Şubesinin ilk kadın başkanı olmanın kendisini gururlandırdığını ve umutlandırdığını belirten Sunay, “Uluslararası platformlarda da ülkemi en iyi şekilde temsil etmeye çalışarak, Türk kadınının azmini ve başarısını gösterdiğime inanıyorum ”dedi.

Bilişimin daha iyi bir eğitim, daha verimli bir ekonomi, daha yaşanılabilir ve korunan bir çevre daha yüksek refah seviyesinde bir yaşam sunabilmeye yönelik bir araç olarak kullanılabilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz diyen Sunay, Kadınlarımızın tekrar ekonomik hayata dahil edilmesi konusunda başlattıkları projeleri geliştirerek yaygınlaştırmayı planladıklarını belirtti.

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Ankara Şube Başkanlığına yeni seçildiniz. Öncelikle kendinizden biraz bahseder misiniz?

1985’te ODTÜ Matematik bölümünden mezun oldum. Kısa bir özel sektör deneyiminden sonra, 1986’da programcı olarak başladığım Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nda bilişimci olarak çeşitli kademelerde çalıştım. 14 yıl Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı görevini yürüttüm. 2012 ‘den beri ise Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nda Bakanlık Müşaviri olarak çalışmaktayım.

1993-2002 Dünya Bankasının “Kamu Mali Yönetimi Projesi” kapsamında Gümrük İdaresinin Modernizasyonu Projesinin başlangıç aşamalarında ve Fransız Gümrük İdaresi ile yapılan ortak çalışmalarda “Teknik Yönetici” olarak, Projenin ileri aşamalarında da “Proje Yöneticisi” olarak çalıştım. Bu kapsamda gümrük idaresinin altyapısı, donanımı ve yazılım ihtiyaçları ile ilgili gerçekleştirilen ihalelerde Dünya Bankası, IMF ve Fransız Gümrük İdaresi uzmanları ile birlikte çalışarak, ihale kuralları, uluslararası proje yönetimi ve kredi kullanımı konularında deneyim sahibi oldum.

Görevim süresince Gümrük İdaresinin bilgisayarlaşması ve e-gümrük projelerinin hayata geçirilmesinde çok önemli görevler alarak, Proje Yöneticiliği yaptım.   Birleşmiş Milletler, Dünya Gümrük Örgütü ve AB Komisyonu ile yürütülen çeşitli çalışma gruplarına başkanlık ederek,   Dünyanın birçok ülkesinin gümrük idarelerini ziyaret ettim ve birlikte projeler gerçekleştirdim. Deneyimlerimizi aktardığım Gümrük ve Taşımacılık sektörü ile ilgili çeşitli dergilerde söyleşilerim, makalelerim yer aldı.

Merkezi Brüksel’de bulunan Dünya Gümrük Örgütünden Gümrük İdaresinin Otomasyonu Projesi ile “Üstün Hizmet Madalyasını”  ile ödüllendirildim.

Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi,  Elektronik TIR İşlemleri (eTIR)  Uzmanlar Grubuna Başkanlık etmekteyim. 2006’dan beri bu çalışmaların başındayım.

2008’de Atılım Üniversitesinde İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı tamamladım. 2010-2016 yılları arasında TODAİE e-devlet merkezinde EBYS ve İş Sürekliliği konularında eğitmenlik yaptım.

2016-2017 eğitim döneminde Atılım Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak ders vermekteyim.

-Ne zaman TBD ile tanıştınız? Daha önce TBD’de ne gibi görevler üstlendiniz?

1992’de TBD üyesi oldum

TBD ile tanışmam Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bilgi İşlem Merkezinde çalıştığım yıllarda olmuştur. Bu yıllarda Merkez Müdürlüğü görevini yürütmekte olan ve de daha sonraki yıllarda da TBD Başkanı olan Rahmi Aktepe beni ve çalışma arkadaşlarımın dernek üyesi olmasını sağlamıştır. Bu sayede 1992’de TBD üyesi oldum. Bu tarihten itibaren TBD’nin tüm etkinliklerine katılmaya çalıştım. Yöneticilik dönemimde de panellerde, çalıştaylarda konuşmacı oldum. TBD de Bakanlığımın projelerini etkinliklerde sunma imkânlarını sağladı. Çeşitli çalışma gruplarında ve 2005-2007 döneminde de KAMU-BİB Yürütme Kurulu üyesi olarak çalıştım. Nihayet, 2015-2016 döneminde Ankara Şubesi İkinci Başkanı olarak görev yaptım.

-TBD Ankara Şubesinin beşinci Başkanı ve ilk kadın başkanısınız. Başkanlığı üstlenmenizde neler etkili oldu?

Aslında yukarıda da bahsettiğim üzere TBD’ ye 1992’den beri üyeyim ve birçok çalışma gruplarında katkı verdim. Geçen dönem başlamış olduğum Ankara Şubesi Yönetim Kurulu üyeliği ile de yönetim çalışmalarına adım atmış oldum.

TBD’yi çok yakından tanıyorum…

Öncelikle geçen dönem Başkanlık görevini yürüten değerli arkadaşım Selçuk Kavasoğlu’nun kendi isteği ile devam etmeme kararı aldıktan sonra, ben de arkadaşlarımın isteği doğrultusunda Başkanlığa aday olmaya karar verdim. Kararımı etkileyen ön önemli neden; kamu da en uzun süre Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı görevini yürüten birkaç kişiden birisi olarak,  bilişim sektörünü ve TBD’yi çok yakından tanıyorum olmamdır. Bugüne dek ulusal ve uluslararası platformlarda yürüttüğüm çalışmalar ve projeler ile bilgi birikimimi bir sivil toplum örgütünde sorumluluk alarak aktarmak istedim.

-OECD raporuna göre bilişim sektöründe çalışanların toplam istihdama oranı Türkiye’de %1.1, İngiltere’de %4.7, ABD’de %4.1 ve Finlandiya’da %6.0. Bilişim alanında kadın istihdamı erkeğe göre daha az olmakla birlikte son zamanlarda Türkiye’de BT sektöründe kadın işgücünün arttırılmasına yönelik çeşitli çalışmalar yapılıyor. Yıllarca yöneticilik yapmış biri olarak sektöre kadın elinin değmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Şubede kadınlarla ilgili çalışmalarınız olacak mı?

Sizin de belirttiğiniz gibi, dünya da birçok ülkede Bilişim sektöründe kadın istihdamı erkeklere nazaran daha azdır. Ancak ülkemizde biraz daha fazladır. Son yıllarda büyük Bilişim firmalarındaki Kadın CEO’ların sayısı artmakla birlikte, Kamuda üst düzey bilişim yöneticilerinin sayısı ise hızla azalmaktadır.

Kadın olmanın kariyer yapmada avantaj ve dezavantajları önemli bir konu

TBD dışında da kamu ve özel sektörde kadınların istihdamı konusunda sorunlar var.  Kadın olmanın kariyer yapmada avantaj ve dezavantajları önemli bir konu. Burada açıkça söylemek isterim ki son zamanlarda Ülkemizde kadınların işgücüne katılımında erkeklere nazaran daha geride olduğu ve yıllar itibariyle kadınların işgücüne katılım oranlarında da sürekli bir düşüşün yaşandığı bilinmekte.

Çalışma hayatı kadınlara sadece ekonomik özgürlük sağlamamakta, bunun yanı sıra özgüvenlerini ve toplumsal saygınlıklarını arttırmakta, aile içindeki konumlarını da iyileştirmektedir. Kadınların işgücüne katılımında yasal açıdan herhangi bir ayrım olmamasına, rağmen, toplumun kadına yüklediği rol gereği aile yaşamındaki sorumlulukları ağırdır. Aile yaşamındaki sorumluluklar kadının, çalışma ya da çalışmama yönünde bir tercih yapmasına neden olmaktadır.

Kadınlarımızın tekrar ekonomik hayata dahil edilmesi konusunda başlattığımız projeleri geliştirerek yaygınlaştırmayı planlamaktayız.

Türk Kadınının Azmini ve Başarısını Gösterdiğime İnanıyorum

Durum çok açık ve net kadınlar aleyhine değil mi? Bunun hızla düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ancak, benim iş hayatım özelinde bakarsak, doğrusu çalışma hayatımda bir kadın yönetici olarak pek fazla aleyhime bir durum yaşamadım. Bakanlık üst yönetiminde yer alan bir-kaç kadın yöneticiden birisi olarak,  bazen gündeme gelen pozitif ayrımcılık taleplerini de reddederek, Gümrük idaresinin ağır koşullarında tüm sınır kapılarımızda e-gümrük projesinin uygulanması için çalıştım. Uluslararası platformlarda da ülkemi en iyi şekilde temsil etmeye çalışarak, Türk kadınının azmini ve başarısını gösterdiğime inanıyorum.

Sadece Bilişim Sektörüne Değil Tüm Sektörlere Kadın Eli Değmesi Verimliliği Artıracak

Diğer taraftan, TBD Ankara Şubesinin ilk kadın başkanı olmam da beni ayrı bir şekilde gururlandırdı ve umutlandırdı. Aslında sadece bilişim sektörüne değil tüm sektörlere kadın eli değmesi verimliliği artıracak. TBD Ankara Şubesi’nde de geçmiş yıllara nazaran yönetimde kadın sayısı bu dönem biraz daha fazla, ama bu Ankara Şubesi olarak sadece kadın projeleri yapacağız anlamına gelmesin. Netice de biz kadın ya da erkek değil bilişimciyiz. TBD çatısı altında kadın erkek birlikte üretip, birlikte paylaşan ve bilişim sektörünün gelişmesi için birlikte çalışan gönüllüleriz.

Bilişimin daha iyi bir eğitim, daha verimli bir ekonomi,  daha yaşanılabilir ve korunan bir çevre daha yüksek refah seviyesinde bir yaşam sunabilmeye yönelik bir araç olarak kullanılabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Planladığımız ve en kısa sürede hayata geçireceğimiz projelere gelmeden tekrar Kadın çalışmalarına dönmek istiyorum.

Tabii ki bir kadın olarak ta Şubemiz çatısı altında devam eden “TBD Kadın Çalışmaları” nı gönülden destekleyerek, yeni projeler ile çalışmaları hızlandırmış bulunuyoruz.

BGK- Bilişimle Girişimci Kadın” Projesini Tamamlayacağız

Geçen Temmuz ayında Ankara Kalkınma Ajansı ile imzaladığımız “BGK- Bilişimle Girişimci Kadın” Projesini bu yıl Temmuz ayına kadar tamamlayacağız. Projenin amacı;  emeklilik, evlilik, çocuk sahibi olmak gibi çeşitli nedenlerle iş hayatından uzaklaşmış olan meslek sahibi kadınların, sahip oldukları mesleki bilgilerini ve deneyimlerini katma değere dönüştürmek için bilişim teknolojilerinden yararlanmalarını sağlamak. Bu kapsamda, hedef kitledeki kadınlarımız için özel eğitimler hazırlanacak. Bu eğitimler bir e-öğrenme ortamından sunulacak. Böylece kadınlarımız istedikleri zaman dilimlerinde ve istedikleri yerden bu eğitimleri alabilecekler. Eğitimleri tamamlayan kadınlarımıza katılım sertifikası verilecek ve kendileri için özel olarak hazırlanacak olan e-ticaret ortamı üzerinden bu hizmetleri verebilmeleri sağlanacak. Böylece, bilgi birikimlerini toplum ile paylaşarak aile ekonomisine ve ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlamaları mümkün olacak.

Projenin başarılı bir örnek çalışma ile yaşama geçirilmesi için projede bilişim konusundaki farkındalık, bilgi ve beceri seviyeleri daha yüksek olan TBD kadınlar grubu ile girişimcilik konusunda daha bilinçli bir yaklaşıma sahip olduğunu öngördüğümüz Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği bir araya getirildi.

Aile ve Sosyal politikalar Bakanlığı’ndan da Projeye destek olmaları talep edildi ve olumlu yanıt alındı. Bu konudaki çalışmalarımız devam etmekte.

BGK Pilot Projesinde en az 50 meslek sahibi kadının e-ticaret modülü kullanarak, talep sahiplerine hizmetlerini sunması planlanmakta. Projenin sürdürülebilirliğinin sağlanması en büyük hedefimiz.

Projede yer alacak modüller;

E-ticaret Modülü: Bu modül ile kullanıcılar güvenli bir şekilde e-ticaret işlemlerini gerçekleştirebilecek tüm fonksiyonelliklere sahip olacak ve bu işlemleri kullanımı kolay bir ara yüz ile gerçekleştirebilecek.

E-öğrenme Modülü: Bu modül kadın girişimcilerin ilgili konularda eğitim almalarını sağlayacak içeriklerin hazırlanması ve kullanıcılara sunulmasına olanak tanıyacak tüm özelliklere sahip olacak. Sistem çevrim-içi ve çevrim dışı eğitim hizmetleri vermeyi sağlayacak.

Sosyal Medya Modülü:  Sosyal Medya modülü, kadın girişimcilerin sosyal medya ortamında birbirlerini bilgilendirmeleri, yardımlaşmaları ve desteklemeleri, uzman kişiler ile haberleşmeleri gibi konularda etkin olabilmelerini sağlayıcı özelliklere sahip olacak.

Kayıt İşlemleri: Sistemde sunulan hizmetlerden yararlanması uygun görülen kişilerin sisteme satıcı ve alıcı olarak kayıt yaptırmasını sağlayacak, sistemin kullanıcı kodu ve şifreleri ile ilgili tanımlamalarını, kullanım tercihlerini tanımlayabilme özelliklerine sahip olacak.

Duyurular ve Tanıtımlar Modülü: Sisteme kayıtlı kişilerin yetkileri çerçevesinde ilgili duyuruları yapabilmeleri, tanıtım faaliyetlerinde bulunmaları mümkün olabilecek. Bu duyurular ve tanıtım faaliyetleri yetkili kişiler tarafından sisteme ait sosyal medyadan, e-postalardan, sms mesajlarından gibi farklı medyalar aracılığı ile seçimli olarak, duyuruların ve tanıtımın gönderileceği kişi ve grupların da seçimli olarak yapılabileceği kolay bir kullanım ara yüzü ile gerçekleştirilecek.

-Önümüzdeki döneme ilişkin hedef, plan ve çalışmalarınız hakkında bilgi verir misiniz? Göreve gelmenizle birlikte ne gibi yenilikler olacak şubede?

Bilişim Sektörünün Geleceği, Ekonominin Geleceği ile Aynı Paralelde

Bilişim, Sürdürülebilir kalkınmanın en önemli sacayaklarından biri. Üretimin kilit noktası.  Dolayısıyla Bilişim sektörünün geleceği, ekonominin geleceği ile aynı paralelde. Her ikisini birbirinden ayırmak mümkün değil.

Diğer taraftan, son yıllarda ülkemiz bilişim sektöründeki büyüme ile gelişmiş ülkelerle arayı yavaş yavaş kapatmaya başladı. Ancak bu gelişmenin ve büyümenin sürdürülebilir olması gerekmekte. Bu da ancak uzun vadeli stratejiler, yatırımlar devlet politikaları ve teşviklerle mümkün. Öncelikle insan kaynağının geliştirilmesi gerekli. Bu da eğitimle olur. Üniversitelerde bilişim eğitimlerinin kalitesinin artırılması gerekli. Toplumun bilgi toplumuna dönüşmesi için yapılacak tüm çalışmalarda TBD eskiden olduğu gibi Bilişim Sektörü Politikalarına yön veren bir yapıya gelmelidir.

Ankara Şubesi çatısı altında yeni projeler, etkinlikler ve eğitim faaliyetleri ile TBD Genel Merkezi’nin yapacağı çalışmalara destek olacağız.

Bilişim ve Lojistik Konferansı” nı Gerçekleştireceğiz

Öncelikle şunu belirtmek isterim Bilişim sektörü birçok sektörle kesişen ve bu sektörlere hizmet üreten bir sektör. Bilişim sektörüyle kesişen sektörlerde lojistik ve sağlık gibi Bilişim farkındalığını artırmak için ortak etkinlikler düzenleyeceğiz. Geçen yıl ilkini yaptığımız “Bilişim ve Lojistik Konferansı” nın ikincisini Mayıs ayında gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

Bilişimle Sağlık Etkinliği” konusunda da çalışmalarımızı yapacağız.

Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Çalışmaları altında gençlerin ve çocukların bilişim teknolojilerini kullanmaya teşvik etmek amacıyla üniversiteler ile çeşitli etkinlikler ve projeler geliştireceğiz.

Kamunun Güncel Teknolojik Konuları ile İlgili Çalışma Grupları Oluşturacağız

KAMUBİB etkinliğini Eylül ayında düzenleyeceğiz. Tabii ki etkinlik öncesi kamunun güncel teknolojik konuları ile ilgili çalışma grupları oluşturacağız.

Kamu ve özel kuruluşlardaki TBD üye sayısını artırmak ve Kurum temsilciliği sistemine geçmeyi planlamaktayız.

Bilişim sektörü çalışanlarının koşullarının iyileştirilmesi amacıyla, özel sektör, kamu, üniversiteler ve diğer paydaşlarla birlikte çalışma yapılması amacıyla çalışma grubu oluşturacağız.

Yeni Dönemde TBD Genç Çalışmalarına Ağırlık Verilecek…

Yeni dönemde TBD Genç çalışmalarına ağırlık verilerek devam edilecek. TBD Genç örgütlenmesi, okullarda eğitimler, seminerler ve farkındalık eğitimleri yapılacak, gençlere iş fırsatları yaratmak üzere üniversitelerle işbirliği içinde kariyer günleri düzenlenmesi, Girişimcilik projeleri ve yarışmaları ile gençler girişimlerin teşvik edilmesi planlanmakta.

– TBD Ankara şubesi genellikle eğitim çalışmalarına önem veriyor. Yeni dönemde ne tür eğitim çalışmaları olacak? Önümüzdeki aylarda öncelikli ağırlık vereceğiniz çalışma alanları neler olacak?

TBD Ankara Şubesi yeni dönemde de Bilişim Profesyonellerine yönelik eğitim faaliyetlerine devam edecek. Ayrıca çeşitli güncel konularda söyleşiler organize edeceğiz. İlk olarak Şubat ayı sonunda “Veri Bilimi ve Uzmanlığı” adı altında bir eğitim yaptık. 16 Mart 2017, Perşembe günü “Yöneticiler için Siber Güvenlik Eğitimi” düzenleyeceğiz. Yine Mart ayında Girişimcilik eğitimleri organize etmeyi planlamaktayız.

Bilişimle Uğraşan Herkesi TBD’ye Üye Olmaya Davet Etmek İstiyorum

Son olarak Ülkemizin bilişim politikalarına ve bu alanda yapılan çalışmalara katkı vermek için bilişimle uğraşan herkesi TBD’ye üye olmaya davet etmek istiyorum.

TBD’ye üye olacak olan

Akademisyenler; Türkiye geneline yayılabilecek ücretli/ücretsiz eğitimler verebilir, akademik etkilerinin yaygınlaşmasını sağlayabilir, Türkiye genelindeki kesimlere çok daha kolay ulaşabilir, bilişim alanında yapılan çalışmalara, geliştirilen politikalara yön verebilir, projelerinde birlikte çalışacak ortaklara, bursiyerlere ve kullanıcılara kolaylıkla erişebilirler.

Kamu Kurumları; Teknolojik Vizyonlarını geliştirerek, kurum ihtiyaçlarında kullanabilir, teknolojik seçenekleri daha kolay değerlendirerek, kurumlarına yarar sağlanabilir, sektör firmalarına daha kolay ulaşarak, sektör firmalarının sunduğu eğitimlerden daha kolay haberdar olabilir, kamu kurumları arasında teknolojik paylaşım, hizmet bütünleştirilmesi, mükerrerliğin önlenmesi, olanakların paylaşılması ile kamu hizmetlerini mükemmelleştirilebilirler.

Firmalar; Ürün ve hizmetlerinin tanıtımını yapabilir, fikir alışverişinden bulunulacak paydaşlara sahip olarak, AR-GE faaliyetleri konusunda yeni fırsatlar elde edebilirler.

Gençler; Meslek içi yönlendirme sayesinde tercihlerini daha kolay yapabilir, staj ve iş bulma olanaklarını artırabilir, sektörün sağladığı eğitim olanaklarından yararlanabilir, sektörü daha yakından tanıma şansını elde edebilirler.

Bilişim Profesyonelleri ise; Mesleklerini geliştirebilir, çalışacakları en uygun kuruluşu seçebilir, istedikleri konularda uzmanlaşma fırsatı bulabilir ve ileride kendi işlerini kurma yolunda başarıya ulaşabilirler.

 

 

 

Önceki Doğu Anadolu 1. Bilişim Buluşması
Sonraki Women TechMakers 2017 Başlıyor!

Benzer Yazılar

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!